[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

administrativia: debian-events-nl@lists.debian.org is in de lucht (was: Re: Bug#342569: [...])Hoi,

Op do 15 dec 2005 om 07:41:02 +0100 schreef Joost van Baal:
> 
> Binnenkort zullen we dus
> debian-events-nl@lists.debian.org kunnen gebruiken.  Ik houd jullie op
> de hoogte.

Je bent abonnee van debian-events-nl@lists.debian.org, en die lijst is
in de lucht.  Gebruik in het vervolg developers@debian.nl niet meer.

Het oude archief is nog niet via
http://lists.debian.org/debian-events-nl/ beschikbaar, maar dat zal denk
ik niet al te lang meer duren.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: