[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] HCC dagenHoi,

On Mon, Nov 24, 2003 at 11:52:30PM +0100, Christian Luijten wrote:
> 
> Over Unix-gg gesproken, is er iemand lid van HCC?
> 
> Ik wel, ben ook lid van de Unix-gg (schijnt) en ik krijg elke maand een
> blad binnen zonder ook maar enig interessant onderwerp voor
> Linux-gebruikers. Ik ben van plan om dit keer naar HCC te stappen en
> eens vragen of er geen mogelijkheden zijn om een interessant blad te
> maken of uit te geven als clubblad voor Linux-leden. Ik denk dat de
> Unix-gg hier ook blij mee zou kunnen zijn.

Veel locale HCC groepen hebben een GNU/Linux subclubje.
http://www.dse.nl/~linuxhcc/ bijvoorbeeld. Het HCC publiek blijft tot
nog toe vaak nog disjunct met de typische GNU/Linux gebruikers...

Groeten,

Joost

-- 
Land, n.: a part of the earth's surface, considered as property.
            The Thinking Man's Dictionary, Kevin Solway

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: