[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] HCC dagenVincent Zweije (zweije@xs4all.nl) wrote:
> Geen Debian stand, zo te zien op de website. :-(
> 
Nee, maar wel een NLLGG stand uiteraard!


Wilmer v/d Gaast. (gaat zaterdag)

-- 
+-------- .''`.   - -- ---+ +    - -- --- ---- ----- ------+
| lintux : :' : lintux.cx | | OSS Programmer  www.bitlbee.org |
|  at  `. `~' debian.org | | www.algoritme.nl  www.lintux.cx |
+--- -- - ` ---------------+ +------ ----- ---- --- -- -    +

Attachment: pgp7UtAO74Pzm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: