[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] HCC dagenAlex schreef:

|| > Gaan er nog mensen van hier naar de HCC dagen? Ik ben van plan zondag
|| > even langs te gaan. Misschien kunnen we wat afspreken (PGP?).
||
|| Zal er vrijdag voor een paar uurtjes zijn, maar mijn key heb je toch al :)
|| Had nog geinformeerd voor een stand (geen antwoord gekregen), ik vrees dat
|| we ons met de unix-gg en nllgg stands moeten vermaken...

Ja, ik wel. Ach, met die unix-gg en nllgg vermaak ik me vast ook wel. En
misschien vind ik nog ergens interessante hardware.

Tot zondag...                          Vincent.

Attachment: pgpfAvayWcvc_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: