[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian flyer: patch for svenska.texOn 03 Jun 2002 17:24:16 +0200, Jens Schmalzing
<jens.schmalzing@physik.uni-muenchen.de> wrote:
 >> Not all of the patches I sent to Karl Hammar seem to be included in
 >> the version you have.
 > My version includes everything he sent to me.

I'm including my latest version of the file below, as a diff against
the file you have up. But I'll have to caution you that some of the
changes were apparently seen as gratuitous by Karl Hammar. We're still
discussing this over private e-mail and I'm not sure what would be the
best way to coordinate this effort.

Also, some of the differences are only in work breaking. This is
painful but I'm reluctant to change my word breaking back. Going
through this messy diff once should produce better diffs in the future
(provided other authors don't merge lines unnecessarily).

Personally, I'd like to move this to a different forum altogether;
it's hardly very closely related to the topic of this mailing list
anymore. Also, I think having a process in place for stabilizing the
English and German versions would be useful; and only when they are
stable does it make sense to concentrate on additional translations.

 >> with some sort of consensus on what exactly the contents should be
 > When the German was still a fairly exact translation of the English
 > throughout, it bloated the final document so much that it didn't fit
 > the page any more. This will probably happen with other languages as
 > well, so small changes to fit the layout and the language seem
 > perfectly acceptable to me.

Certainly. The challenge is getting the translators to agree what
those small changes should be ;-)

 > Anyway, it would be more useful to get additional translations

More useful than what? I wouldn't attempt more translations until the
German and English versions are less unstable.

 > done, if this flyer is to be re-used by other people. You seem to
 > be fluent in Finnish, could you be bothered to do a translation?

Why does everyone seem to think I want to do a Finnish translation?
I don't feel qualified and I'm not sure there is a real need. Swedish
is my home language and the Swedish translation is what I'm prepared
to commit to work on at this point. (Also I'm willing to assess the
localizability of the English and German versions. I sent a diff to
this list last Friday with some comments. I haven't seen any followup
on that.)

/* era */

===================================================================
RCS file: svenska.tex,v
retrieving revision 1.1.1.1
diff -u -r1.1.1.1 svenska.tex
--- 1.1.1.1	2002/06/03 10:12:48
+++ svenska.tex	2002/06/04 04:50:27
@@ -1,16 +1,21 @@
-\def\Universal{Det Universiella Operativsystemet}
+\def\Universal{Det universella operativsystemet}
 
 \def\WhatIsDebianCaption{Vad är Debian GNU/Linux?}
 
 \def\WhatIsDebian{
 %
-Debian är ett fritt operativsystem (OS) för din dator. Ett
-operativsystem består av program och verktyg som gör att du kan
-använda din dator. I botten av ett operativsystem finns en kärna.
-Den är ett operativsystems mest fundamentala del. Kärnan förvaltar
-datorn och dess resurser och ser till att andra program kan användas.
-Debian baseras på Linuxkärnan och innehåller fler än 9\,500 paket. De
-är anförtrodda åt nästan 1\,000 utvecklare.
+Debian är ett fritt operativsystem (OS) för din dator.
+Ett operativsystem består av program och verktyg som gör
+att du kan använda datorn.
+I botten av ett operativsystem finns en kärna.
+Den är datorns mest fundamentala program.
+Kärnan förvaltar datorn och dess resurser
+och ser till att andra program kan användas.
+Debian är baserat på Linuxkärnan och innehåller
+fler än 9\,500 programpaket
+med systemprogram och applikationer.
+De upprätthålls och utvecklas av
+nästan 1\,000 frivilliga.
 %
 }
 
@@ -18,15 +23,17 @@
 
 \def\Freedom{
 %
-
-Debian består endast av fri programvara. Med detta menas inte bara
-att programmen är gratis, utan också att du har full frihet att
-använda dem när, var och hur du vill. Dela dem med dina vänner, läs
-och förändra källkoden och förmedla dina egna ändringar till andra
-människor. Det betyder att Debian kan användas utan begränsningar,
-också i din affärsverksamet. Debian är den största samlingen av fri
-programvara på Internet. Den är tillrättalagd, kompilerad och färdigt
-att installera.
+Debian består endast av fri programvara. Med detta menas inte bara
+att programmen är gratis,
+utan också att du har full frihet att använda dem
+när, var och hur du vill.
+Dela dem med dina vänner, läs och förändra källkoden och förmedla
+dina egna ändringar till andra människor.
+Det betyder att Debian kan användas utan begränsningar, också i din
+affärsverksamet.
+Debian är den största samlingen av fri programvara på Internet.
+Alla program är färdigt anpassade för Debian,
+kompilerade och klara att installera.
 %
 }
 
@@ -34,30 +41,34 @@
 
 \def\Community{
 %
-Debianprojektet är en till 100\% frivillig organisation vars mål är
-att skapa ett operativsystem av världsklass. Det finns ungefär 1\,000
-personer från hela jorden som utvecklar Debian. De arbetar med olika
-saker, från att skapa och underhålla programpaket, kvalitetssäkring,
-säkerhet till policy och strategifrågor. Debianprojektet har
-förbundit sig att följa bestämda priciper om öppenhet och fri
-programvara. Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som
-läsas på \boxurl{http://www.debian.org/social_contract}. Debians
-riktlinjer för fri programvara anger kriterierna som programvara måste
-uppfylla för att ingå i Debians operativsystem. Det som i dag kallas
-''Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
+Debianprojektet är en till 100\% frivillig organisation
+vars mål är att skapa ett operativsystem av världsklass.
+Det finns ungefär 1\,000 personer från hela jorden som utvecklar Debian.
+De arbetar med olika saker, från att skapa och underhålla programpaket
+till kvalitetskontroll, säkerhet, policy och strategifrågor.
+Debianprojektet har förbundit sig att följa
+bestämda priciper om öppenhet och fri programvara.
+Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som läsas på
+\boxurl{http://www.debian.org/social_contract}.
+Debians riktlinjer för fri programvara anger kriterierna som programvara
+måste uppfylla för att ingå i Debians operativsystem.
+Det som i dag kallas ''Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
 %
 }
 
-\def\ContinuityCaption{Oavbruten drift}
+\def\ContinuityCaption{Inga avbrott}
 
 \def\Continuity{
 %
 Debians paketeringssystem tillåter en smärtfri övergång till nya
-programversioner. Du kan uppgradera utan att behöva installera saker
-och ting från början och utan att förlora programmets inställningar.
-Beroenden mellan program hanteras automatiskt. Du kan installera och
-uppgradera från ett flertal media, t.ex. diskett, hårdisk, CD-rom
-eller direkt över Internet.
+programversioner.
+Du kan uppgradera utan att behöva installera saker och ting från början
+och utan att förlora programmets inställningar.
+Beroendeförhållanden mellan program hanteras automatiskt:
+om du installerar ett paket som kräver att ett annat paket
+finns installerat sköter installationsprogrammet saken.
+Du kan installera och uppgradera bl.a.
+från diskett, hårdskiva eller CD-ROM, eller direkt över Internet.
 %
 }
 
@@ -66,70 +77,75 @@
 \def\Stability{
 %
 Eftersom Debian inte har något kommersiellt tryck på sig, kommer nya,
-möjligtvis instabila, versioner inte ges ut på grund av kortsiktiga
-marknadshänsyn. Nya versioner av Debian släpps istället med längre
-cykler, när systemet är tillräckligt stabilt. Debians utvecklare
-testar systemet grundligt och försöker att ta bort alla kända fel
-innan en ny version släpps.
+möjligtvis instabila, versioner inte att ges ut på grund av
+kortsiktiga marknadshänsyn.
+Nya versioner av Debian släpps i stället med längre cykler, när systemet
+är tillräckligt stabilt.
+Debians utvecklare testar systemet grundligt och försöker att ta bort
+alla kända fel innan en ny version släpps.
 %
 }
 
+% FIXME: comma after "tryck på sig" is gratuitous
+
+
 \def\PortabilityCaption{Portabilitet}
 
 \def\Portability{
 %
 Debian är tillgänglig och fungerar lika bra på följande arkitekturer:
-Alpha, ARM, HP PA-RISC, IBM S/390, Intel x86, Intel IA-64, Motorola
-68k, MIPS/MIPSel, PowerPC, SPARC.
+Alpha, ARM, HP PA-RISC, IBM S/390, Intel x86, Intel
+IA-64, Motorola 68k, MIPS/MIPSel, PowerPC, SPARC.
 %
 }
 
-\def\IncludedCaption{Omfattningen av Debian GNU/Linux}
+\def\IncludedCaption{Detta får du med Debian GNU/Linux}
 
 \def\Included{
 %
-Den totala Debian GNU/Linux-distributionen får plats på knappt 6 CD'n
-(per arkitektur, färdigkompilerade program, ännu mera CD'n behövs om
-källkod ska läggas till). Där finner ni:
+Den totala Debian GNU/Linux-distributionen får knappt plats på 6 CD-skivor
+(per arkitektur, färdigkompilerade program; med källkod krävs det
+fler CD-skivor).
+De innehåller bl.a:
 %
 }
 
 \def\Utilities{
 %
-en komplett uppsättning GNU-verktyg, editorer (emacs, vi,~\ldots),
-nätverksklienter (telnet, ftp, finger,~\ldots), webbläsare,
-säkerhetsprogram (gpg, ssh,~\ldots), e-postprogram och alla möjliga
-andra verktyg
+en komplett uppsättning GNU-verktyg, editorer (emacs, vi~\ldots),
+nätverksklienter (telnet, ftp, finger~\ldots), webbläsare, säkerhetsprogram
+(gpg, ssh~\ldots), e-postprogram och alla möjliga andra verktyg
 %
 }
 
 \def\Networking{
 %
-stöd för de flesta nätverksprotokoll (PPP, TCP/IP, Apple\tm\
-EtherTalk, Windows\tm\ SMB, Novell\tm,~\ldots)
+stöd för de flesta nätverksprotokoll
+(PPP, TCP/IP, Apple\tm\ EtherTalk,
+Windows\tm\ SMB, Novell\tm~\ldots)
 %
 }
 
 \def\Programming{
 %
-utvecklingsverktyg för de flesta programspråk (och några ovanliga)
-som: C, C++, ObjectiveC, Java, Python, Perl, Smalltalk, LISP, Scheme,
-Haskell, ADA,~\ldots
+utvecklingsverktyg för alla de vanligaste programspråken
+(och några ovanliga):
+C, C++, Objective-C, Java, Python,
+Perl, Smalltalk, Lisp, Scheme, Haskell, Ada~\ldots
 %
 }
 
 \def\Windowsystem{
 %
-det grafiska användargränsnittet X11, uppbackat av dussintals
-fönsterhanterare och de två ledande ``desktop''-miljöerna Gnome och
-KDE
+det grafiska användargränsnittet X11, komplett med dussintals
+fönsterhanterare och de två ledande desktop-miljöerna Gnome och KDE
 %
 }
 
 \def\Documents{
 %
-typsättningssystemet \TeX/\LaTeX, PostScript med Type1-typsnitt och
-verktyg, PostScript-tolken Ghostscript och en komplett
+typsättningssystemet \TeX/\LaTeX, PostScript\tm\ med Type1-typsnitt och
+verktyg, PostScript\tm-tolken Ghostscript och en komplett
 utvecklingsmiljö för XML/SGML/HTML
 %
 }
@@ -136,21 +152,22 @@
 
 \def\Graphics{
 %
-GIMP, ``the GNU Image Manipulation Program'' (ett fritt alternativ
-till Photoshop\tm)
+GIMP, ''the GNU Image Manipulation Program''
+(ett fritt alternativ till
+Photoshop\tm)
 %
 }
 
 \def\Office{
 %
-en komplett uppsättning kontorsprogram: ordbehandlare,
-kalenderprogram, kalkylark, databaser etc.
+en komplett uppsättning kontorsprogram: ordbehandlare, kalenderprogram,
+kalkylark, databaser etc.
 %
 }
 
 \def\Databases{
 %
-SQL-databaser (relationsdatabaser) som PostgreSQL och MySQL med
+Relationsdatabaser som PostgreSQL och MySQL med
 utvecklingsverktyg (applikationsservrar, skriptspråk för servern)
 %
 }
@@ -159,23 +176,32 @@
 
 \def\KnowMore{
 %
-Besök då Debians hemsida på \boxurl{http://www.debian.org/}. Du kan
-boka prenumationer på Debian-mailinglistor på
-\boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe} och du kan
-kommunicera med Debianfolk på IRC-kanalen \#debian på
-\boxurl{irc.debian.org}
+Besök Debians hemsida på \boxurl{http://www.debian.org/}.
+Du kan boka prenumationer på Debian-mailinglistor på 
+\boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe}
+och du kan kommunicera med Debianfolk på IRC-kanalen
+ \#debian på \boxurl{irc.debian.org}
 %
 }
 
+% FIXME: "Debianfolk" is not stylistically correct here IMHO
+
 \def\Install{
 %
-Du kan ladda ned installationsdisketter för Debian GNU/Linux från
-\boxurl{ftp://ftp.debian.org/} och installera via ett nätverk.
-Alternativt kan du skaffa dig en uppsättning Debian-CD'n. Debian
-säljer inte CD'n själva, men gör en uppsättning officiella CD-original
-(se \boxurl{http://www.debian.org/CD/}) som ett flertal tillverkare
-laddar ned och tillverkar. Återförsäljarlistan hittar ni på
-\boxurl{http://www.debian.org/vendors/}. Installationsinstruktioner
-finns på \boxurl{http://www.debian.org/releases/stable/}.
+Du kan ladda ned installationsdisketter
+för Debian GNU/Linux
+från \boxurl{ftp://ftp.debian.org/}
+och installera över Internet.
+Alternativt kan du
+skaffa dig en uppsättning
+CD-skivor.
+Debian säljer inte själva
+dessa CD-skivor,
+men gör en uppsättning officiella CD-original
+(se \url{http://www.debian.org/CD/})
+som ett flertal distributörer
+reproducerar och säljer.
+Installationsinstruktioner finns på
+\boxurl{http://www.debian.org/releases/stable/}.
 %
 }

-- 
 Too much to say to fit into this .signature anyway: <http://www.iki.fi/era/>
 Fight spam in Europe: <http://www.euro.cauce.org/> * Sign the EU petition


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-events-eu-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: