[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian flyer: patch for svenska.texI received a letter (in private) from "era eriksson" <era@iki.fi>.
He provided some comments on svenska.tex.
This patch contains a few corrections mostly due to his letter.
Patches whith \boxurl things not yet applied

Please apply.

Regards,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340       +46 173 140 57          Networks
S-742 94 Östhammar     +46 10 270 26 67         Computers
Sweden                            Consulting
-----------------------------------------------------------------------

--- svenska.tex	Sun Jun 2 15:01:40 2002
+++ flyer/svenska.tex	Wed May 29 17:00:32 2002
@@ -7,7 +7,7 @@
 Debian är ett fritt operativsystem (OS) för din dator.
 Ett operativsystem består av program och verktyg som gör att du kan använda din dator.
 I botten av ett operativsystem finns en kärna.
-Den är ett operativsystems mest fundamentala del.
+Det är ett operativsystems mest fundamentala del.
 Kärnan förvaltar datorn och dess resurser och ser till att andra program
 kan användas.
 Debian baseras på Linuxkärnan och innehåller fler än 9\,500 paket.
@@ -19,15 +19,13 @@
 
 \def\Freedom{
 %
-
-Debian består endast av fri programvara.
-Med detta menas inte bara att programmen är gratis,
-utan också att du har full frihet att använda dem när, var och hur du vill.
-Dela dem med dina vänner, läs och förändra källkoden och förmedla
-dina egna ändringar till andra människor.
+Debian består endast av fri programvara. Med dettar menas inte bara noll
+kostnad utan även friheten att använda det när, var och hur du vill.
+Dela med det till dina vänner, läs och förändra källkoden och förmedla
+detta till andra människor.
 Det betyder att Debian kan användas utan begränsningar, också i din
 affärsverksamet.
-Debian är den största samlingen av fri programvara på Internet.
+Debian är den största samling av fri programvara på Internet.
 Den är tillrättalagd, kompilerad och färdigt att installera.
 %
 }
@@ -36,18 +34,19 @@
 
 \def\Community{
 %
-Debianprojektet är en till 100\% frivillig organisation vars mål är att skapa ett
+Debianprojekter är en till 100\% frivillig strävan vars mål är att skapa ett
 operativsystem av världsklass.
-Det finns ungefär 1\,000 personer från hela jorden som utvecklar Debian.
+Det finns ungefär 1\,000 personer från hela jorden som utvecklar Debians
+operativsystem.
 De arbetar med olika saker, från att skapa och underhålla programpaket,
 kvalitetssäkring, säkerhet till policy och strategifrågor.
-Debianprojektet har förbundit sig att följa
-bestämda priciper om öppenhet och fri programvara.
-Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som läsas på
+Debianprojekter har förbundit sig med priciperna om öppenhet och
+programvarans frihet.
+Detta är publicerat i Debians sociala kontrakt som läsas på
 \url{http://www.debian.org/social_contract}.
 Debians riktlinjer för fri programvara anger kriterierna som programvara
 måste uppfylla för att ingå i Debians operativsystem.
-Det som i dag kallas ''Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
+Det som menas med ``Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
 %
 }
 
@@ -56,9 +55,8 @@
 \def\Continuity{
 %
 Debians paketeringssystem tillåter en smärtfri övergång till nya
-programversioner.
-Du kan uppgradera utan att behöva installera saker och ting från början
-och utan att förlora programmets inställningar.
+programversioner utan att behöva installera saker och ting från början och utan
+att förlora programmets inställningar.
 Beroenden mellan program hanteras automatiskt.
 Du kan installera och uppgradera från ett flertal media,
 t.ex. diskett, hårdisk, CD-rom eller direkt över Internet.
@@ -70,7 +68,8 @@
 \def\Stability{
 %
 Eftersom Debian inte har något kommersiellt tryck på sig, kommer nya,
-möjligtvis instabila, versioner inte ges ut på grund av kortsiktiga marknadshänsyn.
+möjligtvis instabila, versioner inte ges ut på grund av den kortsiktighet som
+finns på marknaden.
 Nya versioner av Debian släpps istället med längre cykler, när systemet
 är tillräckligt stabilt.
 Debians utvecklare testar systemet grundligt och försöker att ta bort
@@ -78,7 +77,7 @@
 %
 }
 
-\def\PortabilityCaption{Portabilitet}
+\def\PortabilityCaption{Flyttbarhet}
 
 \def\Portability{
 %
@@ -92,7 +91,7 @@
 
 \def\Included{
 %
-Den totala Debian GNU/Linux-distributionen får plats på knappt 6 CD'n
+Den totala Debian GNU/Linux-distributionen får knappt plats på 6 CD'n
 (per arkitektur, färdigkompilerade program, ännu mera CD'n behövs om
 källkod ska läggas till).
 Där finner ni:
@@ -132,15 +131,15 @@
 
 \def\Documents{
 %
-typsättningssystemet \TeX/\LaTeX, PostScript med Type1-typsnitt och
-verktyg, PostScript\tm-tolken Ghostscript och en komplett
+typsättningssystemen \TeX/\LaTeX, PostScript med Type1-typsnitt och
+verktyg, Postscript\tm-tolken Ghostscript, och en komplett
 utvecklingsmiljö för XML/SGML/HTML
 %
 }
 
 \def\Graphics{
 %
-GIMP, ''the GNU Image Manipulation Program''
+GIMP, ``the GNU Image Manipulation Program''
 (ett fritt alternativ till
 Photoshop\tm)
 %
@@ -149,7 +148,7 @@
 \def\Office{
 %
 en komplett uppsättning kontorsprogram: ordbehandlare, kalenderprogram,
-kalkylark, databaser etc.
+kalkylark, databaser, etc.
 %
 }
 
@@ -174,13 +173,14 @@
 
 \def\Install{
 %
-Du kan ladda ned installationsdisketter för Debian GNU/Linux
-från \url{ftp://ftp.debian.org/} och installera via ett nätverk.
-Alternativt kan du skaffa dig en uppsättning Debian-CD'n.
+Om du vill installera Debian GNU/Linux, så kan du ladda ned
+installationsdisketter från \url{ftp://ftp.debian.org/}
+och installera via ett nätverk, eller så kan du beställa några Debian
+CD'n.
 Debian säljer inte CD'n själva, men gör en uppsättning officiella CD-original
 (se \url{http://www.debian.org/CD/}) som ett flertal tillverkare laddar
 ned och tillverkar.
-Återförsäljarlistan hittar ni på \url{http://www.debian.org/vendors/}.
+Tillverkarlistan hittar ni på \url{http://www.debian.org/vendors/}.
 Installationsinstruktioner finns på \url{http://www.debian.org/releases/stable/}.
 %
 }

Reply to: