[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mutt
Edmund GRIMLEY EVANS wrote:

> Mi sentas, ke ekzistas øenerala termina problemo rilate "kodadon" kaj
> "signaron". La anglaj mesaøoj uzas vortojn kiel "encoding" kaj pri la
> signaro (ekzemple iso-8859-1) kaj pri Content-Transfer-Encoding
> (ekzemple quoted-printable). Kvankam MIME traktas UTF-8 kiel signaron
> ("charset"), efektive øi estas ankaý kodo ...

Character set (ekz. ISO-10646/Unikodo)
Character encoding (ekz. UTF-8)
Character collection (ekz. MES-1)

--

-----------------------------------------------------
Aaron Irvine
  mailto:airvine@corp.phone.com
-----------------------------------------------------
http://www.thehungersite.com/
-----------------------------------------------------Reply to: