[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aksjeemisjon i Skolelinux Drift AS / Buying stocks in Skolelinux Drift ASJust a small reminder.  The deadline 2008-03-14 16:00 CET is absolute.

Bare en liten påminning.  Fristen 2008-03-14 16:00 CET er absolute.

[Petter Reinholdtsen 2008-03-03]
> The Norwegian branch of the Debian Edu project consist of three
> entities, the member association (FRISK), the foundation (SLX Debian
> Labs), and a company created by the foundation together with others to
> make sure a commercial option are available for those who want to buy
> services related to Debian Edu (Skolelinux Drift AS).  This email is
> about the plans of the foundation to invite non-competitors to buy
> shares in the company.  If you are interested, please let me know.
> The rest of this email is in Norwegian because we believe it is most
> relevant for the Norwegian branch of the project.
> 
> Den norske delen av Debian Edu/Skolelinux-prosjektet består av tre
> enheter.  Medlemsorganisasjonen (FRISK), stiftelsen (SLX Debian Labs
> og et selskap som stiftelsen opprettet sammen med flere andre for å
> sikre at det fantes et kommersielt tilbud for de som ønsket å kjøpe
> tjenester relatert til Debian Edu (Skolelinxu Drift AS).  Selskapet
> eies i dag av stiftelsen og Linuxlabs AS.  For å gi flere et forhold
> til selskapet, og i håp om at dette bidrar til at selskapet fortsatt
> går bra, samt for å skaffe kapital til å gjennomføre integrasjon av
> Skolelinux mot løsningen som Logica (tidligere kalt WMData) har i
> Oslo-skolene, planlegges det en rettet emisjon i selskapet.
> 
> Planen er å gi alle ansatte i selskapet, alle i styret i selskapet,
> prosjektdeltagere og andre tilbud om å være med, så sant de ikke er i
> direkte konkurranse med selskapet.
> 
> Hvis du kan være interessert i dette, meld fra til styret i selskapet
> med epost til styret@slxdrift.no innen fredag 14. mars kl. 16:00 med
> navn og postadresse.
> 
> Invitasjon med prospekt sendes ut på epost til de som blir akseptert
> til å være med på emisjonen.
> 
> PS: Merk reply-to, som sender svaret til styret@slxdrift.no.

Vennlig hilsen,
Petter Reinholdtsen
Styreleder i SLX Debian Labs og styremedlem i Skolelinux Drift AS


Reply to: