[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aksjeemisjon i Skolelinux Drift AS / Buying stocks in Skolelinux Drift ASThe Norwegian branch of the Debian Edu project consist of three
entities, the member association (FRISK), the foundation (SLX Debian
Labs), and a company created by the foundation together with others to
make sure a commercial option are available for those who want to buy
services related to Debian Edu (Skolelinux Drift AS).  This email is
about the plans of the foundation to invite non-competitors to buy
shares in the company.  If you are interested, please let me know.
The rest of this email is in Norwegian because we believe it is most
relevant for the Norwegian branch of the project.

Den norske delen av Debian Edu/Skolelinux-prosjektet består av tre
enheter.  Medlemsorganisasjonen (FRISK), stiftelsen (SLX Debian Labs
og et selskap som stiftelsen opprettet sammen med flere andre for å
sikre at det fantes et kommersielt tilbud for de som ønsket å kjøpe
tjenester relatert til Debian Edu (Skolelinxu Drift AS).  Selskapet
eies i dag av stiftelsen og Linuxlabs AS.  For å gi flere et forhold
til selskapet, og i håp om at dette bidrar til at selskapet fortsatt
går bra, samt for å skaffe kapital til å gjennomføre integrasjon av
Skolelinux mot løsningen som Logica (tidligere kalt WMData) har i
Oslo-skolene, planlegges det en rettet emisjon i selskapet.

Planen er å gi alle ansatte i selskapet, alle i styret i selskapet,
prosjektdeltagere og andre tilbud om å være med, så sant de ikke er i
direkte konkurranse med selskapet.

Hvis du kan være interessert i dette, meld fra til styret i selskapet
med epost til styret@slxdrift.no innen fredag 14. mars kl. 16:00 med
navn og postadresse.  

Invitasjon med prospekt sendes ut på epost til de som blir akseptert
til å være med på emisjonen.

PS: Merk reply-to, som sender svaret til styret@slxdrift.no.

Vennlig hilsen,
Petter Reinholdtsen
Styreleder i SLX Debian Labs og styremedlem i Skolelinux Drift AS


Reply to: