[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu marketJeg rekker ikke å sette meg inn i hele denne tråden nå -- står på
tampen på å dra på ferie og er bortreist offline neste uke, tilbake
mandag 9. august -- men ønsker å komme med et par kommentarer eller
spørsmål før jeg drar:

1. Jeg synes at Knut har gjort og gjør en kjempejobb med å dra inn
støtte fra ulike aktører og at han fortjener ros og anerkjennelse
for dette -- og ikke det motsatte.

2. Jeg ser at det er spørsmål om forholdet mellom Skolelinux og
SLX Debian Labs, og om forholdet mellom styret for Skolelinux og
andre aktører som må avklares,  Jeg håper vi kan bruke tid på å
få til gode slike avklaringer, uten å hakke på og slite ut
enkeltpersoner og uten å miste gode avtaler eller støttepartnere.

3. I styret i Skolelinux har vi diskutert problemer forbundet
med dobbeltroller når et styremedlem også er heltidsansatt i
en kommersiell aktør.  Jeg har ment at dette i liten grad vil
være et problem/føre til konflikter, men jeg ser nå at jeg nok
har vært for optimistisk.  Et problem oppstår f.eks. når noen
inngår en avtale på vegne av Skolelinux med en kommersiell
aktør, og den kommersielle aktøren er en konkurrent til det
firmaet som et styremedlem i Skolelinux jobber i.  Da får
dette styremedlemmet konflikterende interesser mellom sine
to roller: Skolelinux har fordel av avtalen, men ens eget
firma har ulemper av avtalen, da en tapte i konkurransen
med det andre firmaet som fikk avtalen.

Slike rollekonflikter gjør det også vanskelig å orientere hele
styret om en avtale som er i ferd med å inngås med et firma,
da det blir konkurransevridende at det konkurrerende firmaet,
gjennom styremedlemmet, får tilgang til denne informasjonen.
Vi må derfor diskutere hvordan en slik problemstilling skal
løses.  Jeg tror et element i løsningen er at styreleder,
og evt. sekretær og økonomiansvarlig, må holdes orientert
til enhver tid om hva som skjer av slike avtaler, men ikke
nødvendigvis resten av styret før etter at avtalen er inngått
-- og at det må kreves (i vedtektene) at disse rollene
(styreleder, sekretær og økonomiansvarlig) må innehas av
personer som ikke har noen slik firmatilknytning.  Dette er
iallfall en mulig måte å håndtere dette på, hermed til
diskusjon.  Det finnes sikkert andre måter også.  Men
poenget må være å finne en løsning som ikke fratar oss
støtte og støttespillere.

Det var et par foreløpige kommentarer, mer når jeg kommer
tilbake fra ferie.

Thomas Gramstad
thomas@skolelinux.no
(sekretær, styret i Skolelinux)Reply to: