[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#674691: tasksel: adding translations for Latvian languagePackage: tasksel
Version: master

I have translated the tasksel in Latvian for the Debian Installer.
Hopefully it can be added to the next Debian stable release.
# translation of lv.po to Latvian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-13 14:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:22+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Izvēlieties instalējamo programmatūru:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system "
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Pašreizējā brīdī instalēta ir tikai bāzes sistēma. Lai viegli pielāgotu "
"sistēmu jūsu vajadzībām, var instalēt vienu vai vairākas programmu grupas "
"no sekojošā saraksta."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Jūs varat instalēt vienu vai vairākas programmu grupas no sekojošā saraksta."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Software selection"
msgstr "Programmatūras izvēle"

#~ msgid "${ORIGCHOICES}"
#~ msgstr "${CHOICES}"
# translation of lv.po to Latvian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-29 17:49-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:21+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#: ../tasksel.pl:396
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]\n"
"\t-t, --test     test mode; don't really do anything\n"
"\t  --new-install  automatically install some tasks\n"
"\t  --list-tasks  list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t  --task-packages list available packages in a task\n"
"\t  --task-desc   returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Lietošana:\n"
"tasksel install <paku_grupa>\n"
"tasksel remove <paku_grupa>\n"
"tasksel [opcijas]\n"
"\t-t, --test     testa režīms; patiesībā neko neinstalē\n"
"\t  --new-install  automātiski instalē dažas paku grupas\n"
"\t  --list-tasks  izvada instalējamu paku grupu sarakstu un iziet\n"
"\t  --task-packages izvada paku sarakstu kādā paku grupā\n"
"\t  --task-desc   izvada kādas paku grupas aprakstu\n"

#: ../tasksel.pl:648 ../tasksel.pl:657
msgid "aptitude failed"
msgstr "Kļūda, palaižot aptitude"

# translation of lv.po to Latvian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Aigars Mahinovs <aigarius@debian.org>, 2006.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-23 17:26+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "manuāla paku izvēle"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr ""
"Ļauj izvēlēties papildu pakas instalēšanai, lietojot aptitude programmu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Standarta sistēmas utilītas"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Šis uzdevums iestata pamata lietotāja vidi, nodrošinot saprātīgi mazu "
"pakalpojumu un rīku klāstu, ko var izmantot komandrindā."

#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "SQL datubāze"

#~ msgid ""
#~ "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa installē kliena un servera programmatūru PostgreSQL "
#~ "datubāzei."

#~ msgid ""
#~ "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
#~ "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-"
#~ "user database access, through its facilities for transactions and fine-"
#~ "grained locking."
#~ msgstr ""
#~ "PostgreSQL ir SQL relāciju datubāze, kas piedāvā atbalstu SQL92 "
#~ "standartam un dažas SQL3 funkcijas. Tā ir piemērota darbam ar "
#~ "daudzlietotāju datubāzēm un piedāvā tranzakciju un smalku datu bloķēšanu."

#, fuzzy
#~ msgid "Graphical desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbagalda vide"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
#~ "GNOME and KDE desktop tasks."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa piedāvā pamata darbagalda programmatūru un kalpo kā bāze "
#~ "GNOME un KDE darbagalda paku grupām."

#~ msgid "DNS server"
#~ msgstr "DNS serveris"

#~ msgid ""
#~ "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility "
#~ "packages."
#~ msgstr ""
#~ "Uzstāda BIND DNS serveri, atbilstošo dokumentāciju un atbalsta rīkus."

#~ msgid "File server"
#~ msgstr "Failu serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS "
#~ "and NFS."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa uzstāda uz sistēmas failu servera programmatūru, kas "
#~ "piedāvā gan CIFS un NFS failu serveru funkcionalitāti."

#, fuzzy
#~ msgid "GNOME desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbagalda vide"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa nodrošina pamata darbagalda programmatūru K Darbagalda "
#~ "Vides (KDE) veidā."

#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbagalda vide"

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa nodrošina pamata darbagalda programmatūru K Darbagalda "
#~ "Vides (KDE) veidā."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Portatīvais dators"

#~ msgid "This task installs software useful for a laptop."
#~ msgstr "Šī paku grupa installē programmatūru portatīvajiem datoriem."

#, fuzzy
#~ msgid "LXDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbagalda vide"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa nodrošina pamata darbagalda programmatūru K Darbagalda "
#~ "Vides (KDE) veidā."

#~ msgid "Mail server"
#~ msgstr "Pasta serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
#~ "server system."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa installē vairākas pakas, kas ir lietderīgas vispārējas "
#~ "nozīmes pasta servera sistēmai."

#~ msgid "Print server"
#~ msgstr "Drukas serveris"

#~ msgid "This task sets up your system to be a print server."
#~ msgstr "Šī paku grupa uzstāda drukāšanas serverim nepieciešamās programmas."

#, fuzzy
#~| msgid "DNS server"
#~ msgid "SSH server"
#~ msgstr "DNS serveris"

#, fuzzy
#~| msgid "This task sets up your system to be a print server."
#~ msgid ""
#~ "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
#~ "connections."
#~ msgstr "Šī paku grupa uzstāda drukāšanas serverim nepieciešamās programmas."

#~ msgid "Web server"
#~ msgstr "Web serveris"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa installē pakas, kas ir lietderīgas vispārējas nozīmes web "
#~ "servera sistēmai."

#, fuzzy
#~ msgid "Xfce desktop environment"
#~ msgstr "KDE darbagalda vide"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Šī paku grupa nodrošina pamata darbagalda programmatūru K Darbagalda "
#~ "Vides (KDE) veidā."

#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Darbagalda vide"

#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "Šī paku grupa installē diezgan mazu teksta režīma sistēmu."

Reply to: