[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Patch tasksel_tasks_po_fi.po Finnish translationI could not figure out where this file is in svn or perhaps I did not
understand how to do checkout. Anyway, file is attached.

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen
# translation of fi.po to Finnish
# translation of tasksel_tasks_po_fi.po.txt.po to Finnish
# Copyright © 2003 SPI, Inc.
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-06 21:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-22 13:44+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: GNU Emacs 21.3.1 PO-mode\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X-ikkunointijärjestelmä"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Tarjoaa välttämättömät komponentit itsenäiseen työasemaan, jossa käytetään X-"
"ikkunointijärjestelmää. Tämä tarjoaa X-kirjastot, X-palvelimen, joukon "
"kirjasintyyppejä, X-asiakasohjelmia ja -apuohjelmia."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Laajakaistainen Internetyhteys"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Valitsee paketit Internetiin DSL:llä, kaapelilla tai vastaavalla "
"kytkeytyvien tietokoneiden erityistarpeisiin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "C and C++"
msgstr "C ja C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Täydellinen ympäristö ohjelmien kehittämiseen C- ja C++-ohjelmointikielillä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalaanin ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
"Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
"kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on yksinkertaistettu "
"kiinalainen merkistö."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Perinteinen kiinalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
"kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on perinteinen kiinalainen "
"merkistö."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillinen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:71
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic.  It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
"käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
"makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid "Danish environment"
msgstr "Tanskalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:81
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation tanskaksi auttamaan tanskankielisiä "
"Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-tietokanta"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:89
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
"yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
"käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
"hienojakoisesta lukituksesta."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Desktop environment"
msgstr "Työpöytäympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Tarjoaa perustyöpöytäohjelmistot, muun muassa istunnonhallitsimia, "
"tiedostonhallintaa ja www-selaimia. Tämä sisältää sekä Gnome- että KDE-"
"työpöydät ja tarjoaa kirjautumisohjelman, joka antaa käyttäjän valita näiden "
"väliltä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid "Dialup internet"
msgstr "Soittoyhteys-internet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:114
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Valitsee paketit hidasta vain osan aikaa päällä olevaasoittoyhteyttä "
"käyttävien tietokoneiden erityistarpeisiin (modeemi, ISDN tai vastaava)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-palvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
"hyötyohjelmapaketit."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid "File server"
msgstr "Tiedostopalvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:130
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena. Sekä NetBIOS että NFS ovat käytettävissä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "French environment"
msgstr "Ranskalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
"Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:148
msgid "Games"
msgstr "Pelit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:148
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Asentaa laajan valikoiman pelejä alkaen perinteisisä tekstipohjaisista Unix-"
"peleistä korttipeleihin ja nopeatempoisiin toimintapeleihin. Tämä ei asenna "
"kaikkia pelejä Debianissa, mutta tarjoaa hyvän alun."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid "German environment"
msgstr "Saksalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation saksaksi auttamaan saksankielisiä Debianin "
"käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "Greek environment"
msgstr "Kreikkalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
"Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hepreankielinen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:173
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr "Asentaa paketit ja dokumentaation hepreaksi auttamaan hepreankielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japanilainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "Asentaa paketit auttamaan japaninkielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:192
msgid "A java development environment."
msgstr "Java-kehitysympäristö."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:200
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:200
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. on kokoelma Debian-paketteja, jotka soveltuvat lapsille."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Itse muokattavan ytimen kääntö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr "Sisältää kaiken mitä tarvitset kääntääksesi itse muokkaamasi ytimen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Korean environment"
msgstr "Korealainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
"koreankielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
msgid "Laptop"
msgstr "Kannettava"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:224
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
"Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Tämä on kokoelma työkaluja, jotka kannettavan tietokoneen käyttäjät\n"
"odottavat löytävänsä järjestelmästä. Tämä sisältää joitain\n"
"erikoishyötyohjelmia joillekin kannettaville, muun muassa IBM\n"
"Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ja Dell Inspiron."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Latvialainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:234
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr "Asentaa paketit ja dokumentaation latviaksi auttamaan latviankielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:242
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Tekee järjestelmästä yhteensopivan Linux Standard Basen kanssa sallien LSB-"
"pakettien asennuksen ja käytön."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "Mail server"
msgstr "Postipalvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
"postipalvelinjärjestelmässä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid "Usenet news server"
msgstr "Nyyssipalvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Valitsee suositellun version INN-nyyssipalvelinohjelmistosta uusiin Debian-"
"asennuksiin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Et tarvitse tätä pakettia jos haluat vain lukea nyyssejä jo olemassaolevalta "
"palvelimelta. Valitse vain haluamasi nyyssilukijaohjelma ja se tuo mukanaan "
"tarvittavat palat. Käytä tätä tehtävää vain jos haluat pitää palvelinta."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation norjaksi auttamaan norjankielisiä Debianin "
"käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "Office environment"
msgstr "Toimistoympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Tarjoaa kokoelman toimistotyöskentelyohjelmia sisältäen tekstinkäsittelyn, "
"taulukkolaskennan, esitelmäohjelmiston sekä muita. Tämä on melko suuri "
"ohjelmistokokoelma."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid "Polish environment"
msgstr "Puolalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:291
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa paketit ja dokumentaation puolaksi auttamaan puolankielisiä Debianin "
"käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid "Print server"
msgstr "Tulostuspalvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Monia Python-työkaluja ja -laajennuksia komentotiedostojen ja "
"yksinkertaisten tai monimutkaisten sovelluksien kehittämiseen Pythonilla."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid "Russian environment"
msgstr "Venäläinen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Asentaa ohjelmat ja dokumentaation venäjäksi auttamaan venäjänkielisiä "
"Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Scientific applications"
msgstr "Tieteelliset sovellukset"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Valitsee paketit, jotka soveltuvat tieteelliseen työhön. Perustuen melko "
"löyhään määritelmään \"tieteelliselle\" tämä sisältää numeerisen analyysin "
"ja laskennan, tilastollisen data-analyysin sekä visualisoinnin."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:333
msgid "Spanish environment"
msgstr "Espanjalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:333
msgid ""
"This task installs programs, data files,  and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation espanjaksi auttamaan "
"espanjankielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:342
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX-ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:342
msgid ""
"This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
msgstr "Asentaa tarvittavat paketit dokumenttien kirjoittamiseen TeX/LaTeX-muodossa."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "Thai environment"
msgstr "Thailainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr "Asentaa paketit auttamaan thainkielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid "Turkish environment"
msgstr "Turkkilainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:361
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr "Asentaa paketit ja dokumentaation turkiksi auttamaan turkinkielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:371
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrainalainen ympäristö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:371
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation ukrainaksi auttamaan ukrainankielisiä Debianin käytössä."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:380
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Perinteinen Unix-palvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:380
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Valitsee paketit, jotka tyypillisesti löytyvät tavanomaisesta monen "
"käyttäjän ja etäkäyttäjän Unix-järjestelmästä. Varoitus: tämä sisältää monia "
"palveluita jotka käynnistyvät asennuksen jälkeen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:387
msgid "Web server"
msgstr "Www-palvelin"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:387
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
"palvelinjärjestelmässä."

#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"

#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Paketit, joita yleensä käytetään kehitettäessä sovelluksia Tcl-kielellä "
#~ "ja Tk-työkaluohjelmistolla."

#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-ympäristö"

Attachment: pgp1GchUhY9VJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: