[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: udokumentowacWiadomość wysłana do
- biuro@antykwariat.gliwice.pl
- F r i ,  2 8  J u l  2 0 0 0  0 4 : 0 1 : 1 0  + 0 2 0 0
nie mogła być dostarczona.

Wiadomość została odrzucona przez serwer ponieważ zawiera załącznik,
którego treść może być wirusem.
Ze względów bezpieczeństwa serwer nie przyjmuje załączników
o rozszerzeniach: scr,exe,bat,cmd,pif.
-----------------------------------------------
Message sent to
- biuro@antykwariat.gliwice.pl
- F r i ,  2 8  J u l  2 0 0 0  0 4 : 0 1 : 1 0  + 0 2 0 0
couldn't be delivery.

Message has been rejected because it contains attachment,
whitch could be a VIRUS or a WORM.
For the sake of security server dosen't accept
attachments with the following extensions : scr,exe,bat,cmd,pif.Reply to: