[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Unidentified subject!>From news Mon Nov 24 23:59:23 2003
Received: (from news@localhost)
	by nimloth.ics.muni.cz (8.12.8/8.10.0.Beta12) id hAOMxNHK024089
	for newsmaster; Mon, 24 Nov 2003 23:59:23 +0100 (MET)
Newsgroups: cz.muni.redir.debian.user
Path: news
From: "Tomá¹ Je¾ek" <liveguard@mail.muni.cz>
Subject: Dotazník: Kdo si koho vybírá a proè ?
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
Message-ID: <Hovp6y.IKq@news.muni.cz>
Sender: UNKNOWN@pc68.std.ics.muni.cz
X-Priority: 3
Date: Mon, 24 Nov 2003 22:59:22 GMT
Lines: 20
X-Nntp-Posting-Host: pc68.std.ics.muni.cz
X-Msmail-Priority: Normal
Organization: unknown
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158

URL: http://liveguard.webzdarma.cz/dotaznik

 Dobrý den,
 máte trochu èasu ve jménu akademické solidarity pomoci studentovi
 zpracovávající
 práci vyplnìním dotazníku? Jmenuji se Tomá¹ Je¾ek a v rámci
 studia na FSS MU provádím výzkum týkající se postoje souèasné èeské
 spoleènosti
 k volbì partnera. Pokud se se mnou chcete podìlit o
 své názory a tím mi pomoci ke tøem kreditùm, otevøete si, prosím,
stránku

 http://liveguard.webzdarma.cz/dotaznik

 Za Va¹i pøípadnou snahu neskonalé díky :-).

             Pøeji krásný den.
                   Tomá¹ Je¾ek
Reply to: