[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-user-digest Digest V97 #592Kiitoksia rekisteröinnistäsi

Voit käydä hakemassa Meeting Maker XP:n 30 päivän demoversion FCIS
palvelimeltamme, osoitteesta http://fcis.ananda.fi/login.
Käyttäjätunnus on mmdemo ja salasana on jh834g.

Tervetuloa!
webmaster@ananda.fi
----------------------------------------------------
Mikko Väkiparta               
Ananda Communications Oy     http://www.ananda.fi
puh. 040 - 515 9899           fax. (09) 3489 629
mikko@ananda.fi              


--
TO UNSUBSCRIBE FROM THIS MAILING LIST: e-mail the word "unsubscribe" to
debian-user-request@lists.debian.org . 
Trouble? e-mail to templin@bucknell.edu .


Reply to: