[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Profptd SorunuMerhaba;

Evet Recai Bey, sondaki end hata imis ve onu silince sorun duzeldi. Su an proftpd yi sorunsuz restart edebiliyorum, bundan sonra is proftp yi yapilandirmaya kaldi.. :)

Yardimlariniz icin size ve Cafer Bey'e ve mesajimi okumak icin zaman harcayan herkese cok tesekkur ederim...

Adil ALPMAN


----- Original Message ----- From: "Recai Oktaş" <roktas@debian.org>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, April 08, 2009 1:18 AM
Subject: Re: Profptd Sorunu


* Adil ALPMAN [2009-04-07 23:24:10+0300]
Dedikerinizi yaptim ama halen asagidaki hatayi almaktayim Recai Bey... :S

adil-desktop:/home/adilalpman# /etc/init.d/proftpd restart
Stopping ftp server: proftpd.
Starting ftp server: proftpd - Fatal: unknown configuration directive
'(END)' on line 172 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
failed!
adil-desktop:/home/adilalpman#

Burada başka bir sorun var, yerel sorunu değil (onu halletmişsiniz).  Hata
iletisinde geçen "(END)" nereden geldi?  /etc/proftpd/proftpd.conf
dosyasına baktım, böyle bir satır göremedim; Apache stilindeki conf
sözdiziminde böyle bir öge de tuhaf zaten (bir yerlerden kopyala yapıştır
yaparken mi geldi, "dosya sonu burasıdır anlamında"?)  O son "(END)"li
satırı silip tekrar deneyin.

--
roktas


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.238 / Virus Database: 270.11.46/2046 - Release Date: 04/07/09 17:53:00


Reply to: