[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Profptd SorunuDedikerinizi yaptim ama halen asagidaki hatayi almaktayim Recai Bey... :S

adil-desktop:/home/adilalpman# /etc/init.d/proftpd restart
Stopping ftp server: proftpd.
Starting ftp server: proftpd - Fatal: unknown configuration directive '(END)' on line 172 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
failed!
adil-desktop:/home/adilalpman#----- Original Message ----- From: "Recai Oktaş" <roktas@debian.org>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, April 07, 2009 1:25 AM
Subject: Re: Profptd Sorunu


* Adil ALPMAN [2009-04-07 00:24:25+0300]
Cafer Bey;

Yine olmadi ve asagidakini dedi... :(

adil-desktop:/home/adilalpman# dpkg-reconfigure locales
Generating locales (this might take a while)...
 en_US.UTF-8... done
 tr_TR.UTF-8... done
 tr_TR.UTF-8... done
Generation complete.
adil-desktop:/home/adilalpman# /etc/init.d/proftpd restart
Stopping ftp server: proftpd.
Starting ftp server: proftpd - Fatal: unknown configuration directive
'(END)' on line 172 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
failed!

Cafer beyin teşhisi doğru. Fakat uygulamada yaptığınız yerel ayarı
proftpd'ye etkimemiş durumda. Kirli bir çözüm yerine Debian'ın sunduğu az
bilinen bazı olanaklardan yararlanalım. Sırayla aşağıdaki adımları
uygulayın:

    # özgün proftpd'yi proftpd.real'a çevir
dpkg-divert --divert /usr/sbin/proftpd.real --rename /usr/sbin/proftpd
    # sahiplik ve izinler birebir olmalı (güvenlik paranoyası)
    cp -a -f /usr/sbin/proftpd.real /usr/sbin/proftpd
    # şimdi sarmalayıcıyı üzerine yaz, tırnaklara dikkat!
printf '#!/bin/sh\nLC_ALL=C exec /usr/sbin/proftpd.real "$@"' >/usr/sbin/proftpd

Merak edenler için not... Burada dpkg-divert komutuyla gerçek proftpd'yi C
yerelinde çalıştıran bir sarmalayıcı kurduk. Bundan sonra proftpd paketini
yeni bir sürüme güncelleseniz bile kurmuş olduğumuz bu "divert" etkin
olacak ve özgün /usr/sbin/proftpd daima /usr/sbin/proftpd.real adıyla
sisteme kurulacak.

Diğer çözüm, yani /etc/init.d/proftpd içinde "export LC_ALL=C" yapmak veya
(daha doğru olanı) start-stop-daemon'ı "LC_ALL=C start-stop-daemon" ile
değiştirmek basit bir çözüm gibi görünmekle birlikte şöyle bir kusura
sahip. Profptd'nin başlangıç betiği geliştirici tarafından günün birinde
değiştirilirse bizim yaptığımız ayarların korunması gerektiğinden[1] dpkg
size türlü sorular soracaktı. Önerdiğim çözümde böyle bir handikap yok.

[1] Debian Policy gereği /etc altındaki dosyalar yönetici denetimindedir ve
  bu dosyalar yönetici tarafından değiştirilmişse güncelleme sırasında
  (varsa) değişiklikler de korunmalıdır.

--
roktas


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.238 / Virus Database: 270.11.43/2043 - Release Date: 04/06/09 06:22:00


Reply to: