[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Profptd Sorunu* Adil ALPMAN [2009-04-07 23:24:10+0300]
> Dedikerinizi yaptim ama halen asagidaki hatayi almaktayim Recai Bey... :S
>
> adil-desktop:/home/adilalpman# /etc/init.d/proftpd restart
> Stopping ftp server: proftpd.
> Starting ftp server: proftpd - Fatal: unknown configuration directive  
> '(END)' on line 172 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
> failed!
> adil-desktop:/home/adilalpman#

Burada başka bir sorun var, yerel sorunu değil (onu halletmişsiniz).  Hata
iletisinde geçen "(END)" nereden geldi?  /etc/proftpd/proftpd.conf
dosyasına baktım, böyle bir satır göremedim; Apache stilindeki conf
sözdiziminde böyle bir öge de tuhaf zaten (bir yerlerden kopyala yapıştır
yaparken mi geldi, "dosya sonu burasıdır anlamında"?)  O son "(END)"li
satırı silip tekrar deneyin.

-- 
roktas


Reply to: