[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: parçalama arızasıSelim T. Erdogan yazmış:
> Dr.Ahmet KUTLAY, 30.04.2008 tarihinde şöyle yazmış:
>> selamlar,
>> bahsettiğim programlar icedove iceweasel
>> gibi stable depodan kurulmuş programlardı.
> 
> Eğer Türkçe yereli kullanıyorsanız sorunlu programları bir de C 
> yerelinde deneyebilirsiniz.  Örneğin komut satırında
> 
>   iceweasel
> 
> yazmak yerine
> 
>   LANG=C iceweasel
> 
> yazarak*.  Eğer bu şekilde aynı hatayla karşılaşmıyorsanız programların 
> Türkçe desteğindeki bir sorundan kaynaklanıyor demektir.  (Zaman zaman 
> bazı programlarda bu durumla karşılaştığım için bu yöntemi öneriyorum.)
> 
> Selim T. Erdoğan
> 
> * komut satırında bash kullanıldığını varsayıyorum.
> 

Bence sorun farklı. Zira sözkonusu programlar yerelle ilgili herhangi bir sorunu
olmayan, çok yaygın kullanılan programlar. Yine de öneri için teşekkürler.


Reply to: