[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: parçalama ar?zas?Dr.Ahmet KUTLAY, 30.04.2008 tarihinde şöyle yazmış:
> selamlar,
> bahsettiğim programlar icedove iceweasel
> gibi stable depodan kurulmuş programlardı.

Eğer Türkçe yereli kullanıyorsanız sorunlu programları bir de C 
yerelinde deneyebilirsiniz.  Örneğin komut satırında

  iceweasel

yazmak yerine

  LANG=C iceweasel

yazarak*.  Eğer bu şekilde aynı hatayla karşılaşmıyorsanız programların 
Türkçe desteğindeki bir sorundan kaynaklanıyor demektir.  (Zaman zaman 
bazı programlarda bu durumla karşılaştığım için bu yöntemi öneriyorum.)

Selim T. Erdoğan

* komut satırında bash kullanıldığını varsayıyorum.


Reply to: