[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: linuxda partition kullanma yada kullanmama...Sal 31 Eki 2006 18:43 tarihinde, debian NOVA şunları yazmıştı: 
> ben dizin isimlerini sadece örnek olması için verdim. zorunluluk
> olnadığını biliyorum. sadece faydası nedir? 
Bu disk bölümlerinde yer alacak dosyaların erişimi, örneğin posta sunucu 
uygulamaları vs gibi bir çok etkene bağlı.  

Bu konuda benim beğendiğim iki kaynak:

http://pw1.netcom.com/~kmself/Linux/FAQs/partition.html
http://www.togaware.com/linux/survivor/Partitions.html
-- 
www.enixma.org

Attachment: pgpZrS9QtB6WE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: