[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cdrom mount edememe problemiselamlar,

geçen hafta sistemimi dist-upgrade ettim, bu dist-upgrade'den önce yeni
gelecek udev sürümüyle problem yaratmaması için 2.6.12 çekirdek imajını
sistemime yükledim. bu imajı yükleyip sistemimi bu çekirdekle
başlattıktan sonra gördüm ki, cd yazıcım için önceden varolan hdd aygıt
düğümü yokolmuş, onun yerine kullanılan düğüm scd0 adlı düğüm. sistemi
daha dist-upgrade yapmadan bile, sisteme cd bağlayamadım. gnome'da cd
bağladığınızda masaüstünde görülen cd simgesi sürekli masaüstünde
duruyor, ve açtığınızda nautilus'un cd yazma penceresi geliyor.

dist-upgrade'den sonra çözülür dedim, dist-upgrade'i yaptım, fakat durum
aynı. bir süre bu durumu udev mi yarattı diye düşündüm ama aslında cdrom
dışında hiçbir problem gözükmüyor. bağladığım usb disk otomatik
bağlanıyor. bir de şöyle birşey var, cd yazılabiliyor, ama cd
bağlanamıyor. ben biraz çıktı vereyim (aslında baya çıktı veriyorum
aşağıda :) )

$ uname -r
2.6.12-1-amd64-generic

$ dpkg -l udev
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err:
uppercase=bad)
||/ Name      Version    Description
+++-==============-==============-============================================
ii udev      0.070-2    /dev/ management daemon

dmesg'den konuyla ilgili olabilecek çıktılar :

ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ide-scsi is deprecated for cd burning! Use ide-cd and give dev=/dev/hdX
as device
scsi2 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
 Vendor: PHILIPS  Model: PCRW5232P     Rev: P2.0
 Type:  CD-ROM               ANSI SCSI revision: 02
sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi2, channel 0, id 0, lun 0

cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!

ve ne zaman bir cd'yi elle bağlamaya çalışsam şu yanıtı alıyorum :

# mount -t iso9660 /dev/scd0 /media/cdrom0
mount: block device /dev/scd0 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/scd0,
    missing codepage or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so

ve bağlamaya çalıştktan sonra dmesg çıktısına şu satırlar ekleniyor :

$ dmesg | tail -3
attempt to access beyond end of device
sr0: rw=0, want=68, limit=4
isofs_fill_super: bread failed, dev=sr0, iso_blknum=16, block=16

scd0 ve ilgili düğümler :

$ ls -al /dev| grep scd
lrwxrwxrwx  1 root root      4 2005-11-03 22:48 cdrom -> scd0
lrwxrwxrwx  1 root root      4 2005-11-03 22:48 cdrw -> scd0
brw-rw----  1 root cdrom  11,  0 2005-11-03 22:48 scd0
lrwxrwxrwx  1 root root      4 2005-11-03 22:48 sr0 -> scd0

/etc/fstab dosyasında ilgili satır :

$ cat /etc/fstab | grep scd
/dev/scd0    /media/cdrom0  iso9660 ro,user,noauto 0    0

yukarıda gördüğünüz "attempt to access beyond end of device" hatasını
araştırdım, eskiden harddisklerde kullanılan çekirdeğe bağlı olarak
alınan bir hata olduğunu gördüm. muhtemelen blok agıtlarında
görülebilen genel bir durum olsa gerek. kendiminkine benzeyen
örneklerde gördüm, şöyle birşey denmiş mesela, "cdrom'unuz ide mi scsi
mi? scd0 scsi cdrom'lar için kullanılır, ide'leri için ise hdX." Bir
başkasında "ATAPI-SCSI emülasyonunu kullanıyor musunuz" denilmiş. bu da
grub.conf dosyasında boot edilecek çekirdekte ilgili yere "hdd=ide-scsi"
yazılarak yapılıyormuş. bunu denedim, fayda etmedi. bir de bizim eposta
listesinde benzer bir durumla karşılaştım, bu soruya verieln yanıtta
"ide-scsi modülünü kaldırın ve öyle deneyin" gibi bir cevap verilmiş,
fakat bu da problemimi çözmedi.

şimdi ben sorunun kaynağı olarak yeni yüklemiş olduğum çekirdeği
düşünüyorum ama bir ara aklımdan udev de geçiyordu. ben ide bir cd
yazıcı kullanıyorum (gerçi scsi cdrom da görmedim ama en azından benim
cd yazıcım dahili ve anakarta ide kablosuyla bağlı), ve eskiden cdrom
için aygıt düğümü hdd idi ve hiçbir problemim de yoktu. scd0 aygıt
düğümüyle beraber bu cd bağlayamama problemini nasıl çözebilirim?
yardımlarınızı bekliyorum.

herkese iyi bayramlar.

not : bu kadar uzun yazarak e-postanın okunurluğunu zorlaştırdıysam
kusura bakmayın, mümkün olduğunca fazla bilgi vermek istedim.
Reply to: