[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

su - postgres HakkındaHerkese selamlar

Kendi bilgisayarımda (Debian sarge) root olarak su - postgres komutu ile

----
sokrates:/home/metoikos# su - postgres
postgres@sokrates:~$
----
şeklinde postgresql ekranına düşebiliyorum.

Debian sunucuya ssh ile bağlanıp aynı komutu verdiğimde

----
[root@tool root]# su - postgres
-bash-2.05b$
----
şeklinde ki ekranda kalıyorum. Sunucu makina da eksik olan nedir. Yeni
kullanıcı vs yaratamıyoruz.
Yani
----
[root@tool root]# su - postgres
-bash-2.05b$ createuser hebelehubele
Shall the new user be allowed to create databases? (y/n) y
Shall the new user be allowed to create more new users? (y/n) n
Password:
psql: FATAL:  Password authentication failed for user "postgres"

createuser: creation of user "mmpgsql" failed
----
şeklinde bir durum oluyor.

---
passwd postgres
---
Şeklinde postgress kullanıcısının şifresini değiştiriyorum ancak.
Sorun nedir çözmedim.
Yardımcı olursanız sevinirim.


--
Yılmaz Uğurlu ~ metoikos@jabber.org

Reply to: