[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su - postgres Hakkında	Merhaba...
	Sunucu makinenizde postgres kullanıcısı için password kontrol'ü yapılıyor 
ancak bu şifre sizin postgres kullanıcısı için  passwd komutu ile sisteme 
atamış olduğunuz şifre değil. pg_hba.conf dosyanızı gözden geçirin.

-- 
Saygılar && İyi çalışmalar
Timu EREN (a.k.a selam)

Attachment: pgpkTG_v0JCF9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: