[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debelenmeler-1 Aptitude for KDE?Pzt, 2005-10-24 tarihinde 16:42 +0300 saatinde, Nilgün Belma Bugüner
yazdı:
> Libc tr_TR yerel dosyamızda TL'yi YTL yapmak için
> yapılan güncellemede (hemen hemen 1 yıl oldu) bu sorunun
> Ee/Hh'dan başka Yy/Nn kabul etmesi de sağlanmıştı.
> Ancak Debian (nedendir bilmem) hala bu dosyayı değil
> eski dosyayı kullanıyor.

Kastedilen apt ile ilgili sorun ise, kaynağı yerel ile ilgili değil.
Sorun cevap olarak basılacak tuşun (Ee/Hh) gettext çevirisi içinde yer
alması :-[


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: