[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get ile hiç bir şey yükleyemiyorum debsig hatası veriyorOn Sat, 2005-08-13 at 21:21 +0300, Emre Kadıoğlu wrote:
> Merhaba, 
> 
> apt-get install paketadı komutu ile herhangi bir paketi yüklemeye
> kalktığım zaman şu hatayı alıyorum.
> root@debian:/home/emre# apt-get install licq
> Reading Package Lists... Done
> Building Dependency Tree... Done
> The following extra packages will be installed:
>   licq-plugin-qt
> Suggested packages:
>   kmail
> Recommended packages:
>   sox
> The following NEW packages will be installed:
>   licq licq-plugin-qt
> 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
> Need to get 0B/1577kB of archives.
> After unpacking 5337kB of additional disk space will be used.
> Do you want to continue? [Y/n]
> Authenticating /var/cache/apt/archives/licq-plugin-qt_1.2.7-11_i386.deb ...
> debsig: Origin Signature check failed. This deb might not be signed.
> 
> dpkg: error processing
> /var/cache/apt/archives/licq-plugin-qt_1.2.7-11_i386.deb(--unpack):
>  Verification on package
> /var/cache/apt/archives/licq-plugin-qt_1.2.7-11_i386.deb failed!
> Authenticating /var/cache/apt/archives/licq_1.2.7-11_i386.deb ...
> debsig: Origin Signature check failed. This deb might not be signed.
> 
> dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/licq_1.2.7-11_i386.deb
> (--unpack):
>  Verification on
> package /var/cache/apt/archives/licq_1.2.7-11_i386.deb failed!
> Errors were encountered while processing:
>  /var/cache/apt/archives/licq-plugin-qt_1.2.7-11_i386.deb
>  /var/cache/apt/archives/licq_1.2.7-11_i386.deb
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> 
> 
> ne yüklemeye çalışırsam çalışayım aynı hatayı alıyorum sistemde debsig
> debsig-verify paketleri yüklü değil. Son günlerde yeni bir şey
> yüklemedim. Bunu düzeltmek için ne yapmam gerekir.

cache-limit degiskeni yetersizsa de ayni hatayla karsilasirsiniz.
/etc/apt/apt.conf'a
APT::Cache-Limit 12582912;
gibi yuksek bir deger eklemeyi (ya da o satiri duzeltmeyi) deneyin


-- 
-aab
http://www.bayazit.net/alphan/Reply to: