[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtual hostikisinin de yerini deðiþtirmek istiyorsanýz,
virtualhost tanýmýnýn içindeki Document root
deðerlerini deðiþtireiblirsiniz.

--- özgür x <xozgurx@gmail.com> wrote:

> merhaba,
> 
> aaa.xxx.com ve bbb.xxx.com adlý iki alt domainim
> var.
> Bunlarýn yerlerini nasýl deðiþtirebilirim. Yani
> aaa.xxx.com yazýnca
> bbb.xxx.com un gelmesini istiyorum. Bunu nasýl
> yapabilirim.
> Cevaplarýnýz için teþekkürler.Reply to: