[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: kernel 2.6'da cdrom sürücü ile ilgilifarkli bir sey mi yapmak gerekiyor?Title: RE: kernel 2.6'da cdrom sürücü ile ilgilifarkli bir sey mi yapmak gerekiyor?

-----Original Message-----
From: Murat Saglam [mailto:benimkaosum@hotmail.com]
Sent: Sat 7/30/2005 11:41 PM
To: Emre Sevinc
Cc: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Re: kernel 2.6'da cdrom sürücü ile ilgilifarkli bir sey mi yapmak gerekiyor?

Emre Sevinc yazmis:

>>
>> cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.11-1-686
>> cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
>> cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or
>> Solaris.
>> Linux sg driver version: 3.5.32
>> Using libscg version 'ubuntu-0.8ubuntu1'.
>> cdrecord: Warning: using inofficial version of libscg
>> (ubuntu-0.8ubuntu1 '@(#)scsitransp.c      1.91 04/06/17 Copyright
>> 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
>>
>Burada ki ...ubuntu... yazan satir (eger ubuntu kullanmiyorsan) bana pek
>hayra alamet gelmedi... libscg nedir diye söyle bir baktim tam da senin
>probleminin kaynagi olabilecek bir sey gibi duruyor. Yanlis
>hatirlamiyorsam unstable kullaniyordun unstable için geçerli olan libscg
>'schily-0.6' gibilerinden birsey olmali. Offical  olmayan paketler
>yüzünden olabilir mi?

Evet unstable kullaniyorum. xcdroast'u kurali cok oldu ama resmi
Debian deposundan kurmustum diye hatirliyorum.

Bu durumda ne yapmam lazim?

> Bir göz atmakta fayda var. eject paketini etch
>yada sarge yükseltmek belki problemin bir kismina yardim eder. cd ye


eject'e dokunmadim ancak Ercin Eker'in dedigi gibi ide_scsi
modülünü /etc/modules'ten cikardim, artik acilista yüklenmiyor
ve simdi eject, mount, cdplay, vs. düzgün calisiyor ama
CD yazmak istedigimde yine ayni hatayi aliyorum.


>yazmak için ben gnomebaker kullaniyorum bir de bunu deneyebilirsin, sade
>hos ve islevsel birsey...

xcdroast ile de yapilabilmesi lazim degil mi? Yani önyüz programindan
ziyade altyapisal bir sorun var gibi ama tam anlayamadim.

komut satirindan kücük bir .iso dosyayi cdrecord ile yazmayi test
etmeye kaltigimda da sanirim ayni sebepten $u hatalari veriyor:fz@debian:~/cdr-image$ cdrecord -v -dummy -eject  dev=/dev/hdc ~/cdr-image/cd.iso
cdrecord: No write mode specified.
cdrecord: Asuming -tao mode.
cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
cdrecord: Continuing in 5 seconds...
Cdrecord-Clone 2.01.01a01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Joerg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
      and thus may have bugs that are not present in the original version.
      Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
      The original author should not be bothered with problems of this version.

cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.11-1-686
cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
TOC Type: 1 = CD-ROM
scsidev: '/dev/hdc'
devname: '/dev/hdc'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'ubuntu-0.8ubuntu1'.
cdrecord: Warning: using inofficial version of libscg (ubuntu-0.8ubuntu1 '@(#)scsitransp.c1.91 04/06/17 Copyright 1988,1995,2000-2004 J. Schilling').
SCSI buffer size: 64512
cdrecord: Cannot allocate memory. Cannot get SCSI I/O buffer.


eger o ubuntu baglantili libscg (her ne ise) problemli ise, cdrecord'un
baska bir sey kullanmasi icin (yani dogru sey, her ne ise) ne
yapmaliyim?--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: