[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: kernel 2.6'da cdrom sürücü ile ilgilifarkli bir sey mi yapmak gerekiyor?Cts, 2005-07-30 tarihinde 22:42 +0300 saatinde, Emre Sevinc yazdı:
> ide_scsi        16132 0
[...]
> ide-scsi is deprecated for cd burning! Use ide-cd and give
dev=/dev/hdX as device

bu modüle ihtiyacın yok ve sanırım sorun scsi emülasyonundan
kaynaklanıyor.-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: