[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoers dosyasi#visudo

komutunu verdiğiniz zaman /etc/sudoers
dosyasını, visudo programıyla,
kilitleyerek vi ye benzeyen bu editörle düzenlemeniz
lazım.

/etc/sudoers

dosyasında

root (ALL) =(ALL) ALL

dan başka hiç bir satır bırakmayın
Saygýlar,Engin YILMAZ

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Reply to: