[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoers dosyasiSelam

Cum, 2005-07-29 tarihinde 04:27 -0700 saatinde, Engin Yilmaz yazdı:
> #visudo
> 
> komutunu verdiğiniz zaman /etc/sudoers
> dosyasını, visudo programıyla,
> kilitleyerek vi ye benzeyen bu editörle düzenlemeniz
> lazım.
> 
> /etc/sudoers
> 
> dosyasında
> 
> root (ALL) =(ALL) ALL
> 
> dan başka hiç bir satır bırakmayın
> 
> 

Asıl sorun bu değil. Yapmak istediğim sudoers grubundaki kullanıcıların
herhangi bir editörle veya visudo komutuyla /etc/sudoers dosyasını
düzenlemesini engellemek. 

> Saygýlar,Engin YILMAZ

Teşekkürler

> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> http://mail.yahoo.com 
> 
> 
-- 
Cafer "0x0cfb" Şimşek
http://cafer.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: