[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hdd den apt kaynağı nasıl yapılır ?Bunun en pratik yolu tüm .deb dosyalarını /var/lib/dpkg/archives altına
kopyalamak olacaktır. CD kaynaklarını da kaldırıp http/ftp depolarını
eklerseniz elinizde bulunan dosyaları diskinizden kullanacak,
bulunmayanları ise internetten indirecektir.

Aynı yöntem CD kaynakları için çalışır mı bilemiyorum...

Thus saith ozgur oktay nar :
> 
> Sarge CD 1-2-3 elimde mevcut. Yeni kullanıcı olduğum için sürekli 
> programlar deniyorum . Her seferinde CD sürücüsüyle uğraşmamak için 
> CD leri diskime kopyaladım.Fakat source olarak tanıtamıyorum.
> şimdiden teşekkürler.
> sevgi , saygı ve linux
> 
> _________________________________________________________________
> Sadece sohbet ile yetinmeyin - eğlneceye de doymak için Messenger'i 
> tercih edin! http://messenger.msn.com/?mkt=tr&DI=3490&XAPID=2584
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org

-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
Real computer scientists like having a computer on their desk, else how
could they read their mail?
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: