[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hdd den apt kaynağı nasıl yapılır ?Pardon /var/cache/apt/archives/ olacak

Thus saith Tonguc Yumruk :
> Bunun en pratik yolu tüm .deb dosyalarını /var/lib/dpkg/archives altına
> kopyalamak olacaktır. CD kaynaklarını da kaldırıp http/ftp depolarını
> eklerseniz elinizde bulunan dosyaları diskinizden kullanacak,
> bulunmayanları ise internetten indirecektir.
> 
> Aynı yöntem CD kaynakları için çalışır mı bilemiyorum...
> 
> Thus saith ozgur oktay nar :
> > 
> > Sarge CD 1-2-3 elimde mevcut. Yeni kullanıcı olduğum için sürekli 
> > programlar deniyorum . Her seferinde CD sürücüsüyle uğraşmamak için 
> > CD leri diskime kopyaladım.Fakat source olarak tanıtamıyorum.
> > şimdiden teşekkürler.
> > sevgi , saygı ve linux
> > 
> > _________________________________________________________________
> > Sadece sohbet ile yetinmeyin - eğlneceye de doymak için Messenger'i 
> > tercih edin! http://messenger.msn.com/?mkt=tr&DI=3490&XAPID=2584
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> > listmaster@lists.debian.org
> 
> -- 
> Sevgi Saygı GNU/Linux
> ########################################################################
> Real computer scientists like having a computer on their desk, else how
> could they read their mail?
> ########################################################################
> Tonguç Yumruk-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
"It's easier said than done."
  
... and if you don't believe it, try proving that it's easier done than
said, and you'll see that "it's easier said that `it's easier done than
said' than it is done", which really proves that "it's easier said than
done".
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: