[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Toshiba Satellite ve Pil Durumu Problemi> unstable deposundan 2.6.11 cekirdegi alip dpkg -i ile sisteminize kurun.
> Sorunsuz kurulacaktir. Bir de onunla deneyin.

Felaket tellalı olmayayım da.. kendi asus laptopumda 2.6.9'dan önceki ve
sonraki herhangi bir kernelda pil durumunu göremiyorum.

2.6.9 ile de deneyebilirsiniz.

hatayı bildirdim, heyecanla bekliyorum.
> Iyi sanslar,


-- 
Can Burak Çilingir
 sığar mı ki
 mut(lu|suz)luklar
 tek satıra...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: