[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Toshiba Satellite ve Pil Durumu Problemi Merhaba,

Evet. ACPI ile alaklı bütün paketler kurulu.

Mehmet Ali AksoyEnver ALTIN wrote:

Merhaba,

On Mon, 2005-05-16 at 13:45 +0300, Mehmet Ali Aksoy T�YS�Z wrote:
Milli E�itim'in verdi�i laptoplardan bir tane aldım. �zerine biraz u�ra�arak da olsa Debian kurdum ama �imdi pil durumunu ne KDE'de ne GNOME'da alamıyorum. (Battery status applet do�ru çalı�mıyor.)

acpid paketi kurulu mu?Reply to: