[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dostlar Normal bir durummu yoksa yanlisim nerde ?Merhaba,

On Sun, 2005-05-15 at 23:18 +0300, MUSTAFA BOSTANCI wrote:
> E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old
> ones used instead.

Proxy gibi birşey mi tanımladınız?

/etc/apt/sources.list dosyanızın içindeki herşeyi silin ve aşağıdakileri
aynen yazın:

    deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ testing main contrib
    non-free

Bu tek satır yeterli olmalı. Bunu yaptıktan sonra apt-get update düzgün
çalışmıyorsa, muhtemelen proxy gibi birşeyler tanımlı.
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: