[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kontact ve evolution TR karakterler



Merhaba,

On Tue, 2005-05-10 at 10:34 +0300, Zeki Çatav wrote:
> Sistemim Debian testing, yerel ayarlarım tr_TR (iso-8859-9), her iki
> programın posta okuma ve gönderme kod ayarları yerel ayarlarım ile
> aynı. Kontact'ta kodlama problemi neden kaynaklanıyor olabilir?

Kontact'deki sorun Devrim'den kaynaklanıyor, sizden değil.

> Evolution için virus tarama eklentisi mevcut veya yakın gelecekte
> olacak mı?

Eğer isterseniz bir iletiyi, örneğin ClamAV'in virüs tarayıcısına pipe
edebilir, döndürdüğü değere göre otomatik silinmesini sağlayabilirsiniz.
Bunu yapmak için bir filtre ekleyip, "If" kısmında "Pipe to program"
seçebilirsiniz. Dönüş değeri ile ilgili bilgiyi ClamAV'ın manual
sayfalarında aramanız gerek.

Ama bunun ne işe yarayacağını anlamadım. Spam filtrenizi, gelen virüs
içeren mesajları da spam olarak işaretleyerek yeterince eğitirseniz
SpamAssassin virüslü mesajları zamanla sizin için otomatik olarak
filtreleyecektir. Ayrıca bu virüslü mesajların filtrelenmesi için
istemci tarafı uygun bir yer değil, bunların sunucunuz tarafından
filtrelenmesi daha doğru olur.

İyi eğlenceler,
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: