[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ağ bağlantısını hızlandırmakarena'da bu is icin repeater'lar var, onlardan kullanabilirsiniz, ama
sunu soyleyeyim, CAT-5 icin spec 300 kusur feet, yani Bulent beyin
soyledigi gibi 100 metre, ama ideal kosullar dahilinde. Su anda
turkiyede satilan cin mali kablolarin kalitesini, bulundugunuz
mekandaki gurultuyu, ve kablonun ordan burdan gecerken ki yaptigi
dirsek ve koseleri dusunurseniz benim su ana kadarki deneyimlerimle 70
metreyi gecmemelisiniz. Sunu unutmayin, hub ve switch veya repeater
koysaniz dahi, bunlar gurultuyu de yukseltecekleri icin, kalite hic
bir zaman 10 metre yakininizdaki kadar iyi olmayacaktir.

Onerim RS485 kullanin, veya iki tane Nokia BaseBand modem alip cross
baglayin birbirine.

On 5/4/05, Bulent Murtezaoglu <bm@acm.org> wrote:
> >>>>> "MT" == mehmet turkoglu <mehmetturkoglu@gmail.com> writes:
> 
>   MT> Bilgisayarım bir adsl modem ve bir switcher dan oluşan ağa
>   MT> bağlı. Yalnız switcher ile benim bilgisayar arsındaki mesafe
>   MT> 300 metre.
> 
> 100-base-TX veya 10-base-T icin segment uzunlugu 100m (CAT-5 kablo
> ile). Araya iki tane switch koymalisiniz (hub degil). Fiber icin
> bunlar degisiyor ama aklimda degil. Tek segmentte 300m kesin
> spesifikasyonun disinda.
> 
>   MT> ... Yoksa bu işi fiziksel olarak mı halletmem
>   MT> gerekiyor. Bir switcher daha taksam ağ bağlantım hızlanır mı
>   MT> acaba? Teşekkürler
> 
> Bir tane daha isi bitirmeyebilir.
> 
> BM
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>

Reply to: