[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: depolara �Title: Re: depolara �

 Ya Debian listelerinde bu depoları yöneten kimse yok mu ? Debian listesinin, debian tr depolarıyla alakası yok mu ?? Neden kimse sunucunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapmıyor ?

Herkes yaşamıyor mu bu sorunu ?? Debian'ı yeniden kuracakken böyle birşey yaşıyorum şansa bak...

Alper KANAT
http://raptiye.org

-----Orjinal Mesaj-----
Kimden: Devrim Esenturk
Gönder: Fri, 25 Feb 2005 13:35:47 +0200
Kime: Azer Demir
Cc: Debian Türk Konu: Re: depolara �


dün bende sormu�tum bir problem mi vard iye. geçici olrak sorunu çözdüm
kendimce. netselect-apt aracı ile yeni bir source.list olu�turdum home
dizi altında sonra yeni depo adreslerini mevcutları yorum yapıp kullandım.

devrim


Azer Demir wrote:
> arkada�lar meraba,
>
> depolara ula�amama sorunu bugün de var galiba. sabah bi paket indirdim.
> bi iki saattir ba�ka bi paket için girmeye çalı�ıyorum, ama nafile.
> ftp.tr.debian.org'un çözülemedi�ine dair bir sürü hata mesajları
> alıyorum. siz de bu sorunu ya�ıyorsunuz heralde. çünkü normal internete
> çıkı�larımda problem yok.
>
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: