[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locale ayarı değişmiyorOn Mon, 2005-02-21 at 12:45 +0100, Zeki Çatav wrote:
> Aynı komutları kullanıcı olarakta yaptım yine olmadı. Daha önce (mail
> atmadan) locales paketini yeniden kurup olmayınca tam silip temiz
> kurarak da denemiştim. Win usulü komutlardan sonra reboot bile yaptım
> ama acılınca herşey tekrar bir şekilde alman yereline de çevriliyor.
> Bunu yapan neler olabilir?

"dpkg-reconfigure locales" komutu verdiğimde karşıma sistemin öntanımlı
locale değerini soran bir diyalog geliyor.

Ayrıca gdm/xdm yapılandırmanız ve size ait kullanıcının ~/.profile
dosyası vb. içerisinde de bazı locale tanımları yapılmış olabilir.
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: