[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

locale ayarı değişmiyorMerhaba,
Sistemle oynama alışkanlığım nedeniyle başımı derde sokmadan
duramıyorum, tabi zaman zaman sizin başınızı da.
Debian sarge/sid sistem kullanıyorum. Yerel olarak TR seçiliydi. Ancak
geçen gün bazı güncelleme ve program kurulumları sonrası x-terminalinde
mc kullanırken almanca arayüzle karşılaşınca durumu fark ettim. Locales
ayarlarını ben değiştirmedim. aşağıda locale çıktısı var:

catav@catav:~$ locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=de_DE@euro
LC_CTYPE="de_DE@euro"
LC_NUMERIC="de_DE@euro"
LC_TIME="de_DE@euro"
LC_COLLATE="de_DE@euro"
LC_MONETARY="de_DE@euro"
LC_MESSAGES="de_DE@euro"
LC_PAPER="de_DE@euro"
LC_NAME="de_DE@euro"
LC_ADDRESS="de_DE@euro"
LC_TELEPHONE="de_DE@euro"
LC_MEASUREMENT="de_DE@euro"
LC_IDENTIFICATION="de_DE@euro"
LC_ALL=


Durum böyle olunca mecburen aşağıdaki komutu verdim ama sonuç görüldüğü
gibi başarısız oldu.


root@catav:/home/catav# dpkg-reconfigure locales
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = "de",
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "de_DE@euro"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or
directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file
or directory
/usr/bin/locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or
directory
Generating locales...
 en_US.ISO-8859-1... done
 en_US.UTF-8... done
 tr_TR.ISO-8859-9... done
 tr_TR.UTF-8... done
Generation complete.

root@catav:/home/catav# locale
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
LANG=de_DE@euro
LC_CTYPE="de_DE@euro"
LC_NUMERIC="de_DE@euro"
LC_TIME="de_DE@euro"
LC_COLLATE="de_DE@euro"
LC_MONETARY="de_DE@euro"
LC_MESSAGES="de_DE@euro"
LC_PAPER="de_DE@euro"
LC_NAME="de_DE@euro"
LC_ADDRESS="de_DE@euro"
LC_TELEPHONE="de_DE@euro"
LC_MEASUREMENT="de_DE@euro"
LC_IDENTIFICATION="de_DE@euro"
LC_ALL=

Nasıl istediğim TR yereline geri dönebilirim?
Teşekkürler.-- 
Op. Dr. Zeki Çatav
http://kalpdamar.hekimi.com
Reply to: