[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gnome menüsüne kategori eklemekMerhaba,
    Gnome menüsü altına "herhangi bir dosyanin içeriğini
    değiştirmeden" yeni bir kategori eklemenin yolu var mı?
    ".directory" dosyasını /usr/share/gnome/vfolders altına atıp
    bunu /etc/gnome-vfs.. altında bir yerdeki dosyayı düzenleyip
    tanıtmak mümkün ama dosya düzenlemek istemiyorum. bir klasöre
    dosya koyunca oluyor mu acaba? aradım ama bulamadım.
    
    Teşekkürler
-- 
Can Burak Çilingir  |  o
http://canb.net   | ----
canburak@jabber.org |  ;
           |  / \
parkyeri       | /

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: