[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konsolda Türkçe sorunuemre@debian:~$ locale
LANG=tr_TR.UTF-8
LC_CTYPE="tr_TR.UTF-8"
LC_NUMERIC="tr_TR.UTF-8"
LC_TIME="tr_TR.UTF-8"
LC_COLLATE="tr_TR.UTF-8"
LC_MONETARY="tr_TR.UTF-8"
LC_MESSAGES="tr_TR.UTF-8"
LC_PAPER="tr_TR.UTF-8"
LC_NAME="tr_TR.UTF-8"
LC_ADDRESS="tr_TR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="tr_TR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="tr_TR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="tr_TR.UTF-8"
LC_ALL=debian:~# locale
LANG=tr_TR.UTF-8
LC_CTYPE="tr_TR.UTF-8"
LC_NUMERIC="tr_TR.UTF-8"
LC_TIME="tr_TR.UTF-8"
LC_COLLATE="tr_TR.UTF-8"
LC_MONETARY="tr_TR.UTF-8"
LC_MESSAGES="tr_TR.UTF-8"
LC_PAPER="tr_TR.UTF-8"
LC_NAME="tr_TR.UTF-8"
LC_ADDRESS="tr_TR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="tr_TR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="tr_TR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="tr_TR.UTF-8"
LC_ALL=
Recai Oktas wrote:

Merhaba,

* Emre Kadıoğlu [2005-02-10 23:23:12+0200]
localepurge ile bütün yerelleri sildikten sonra tekrar TR yerellerini yaratmama rağmen gnome da türkçe yerelini sorunsuz kullanırken konsola geçtiğimde

$ ls -e
ls: e: No such file or directory

Burasi 'ls e' degil mi?
evet yanlış yazmışım ls e

Aynı şey gnome terminal de de var

Konsol derken sanal uc birimleri (VT) kastettiginizi varsayiyorum.
Konsol ve Gnome-terminal'de (ayri ayri) yerel degiskenleri ne
gosteriyor? 'locale' komutunun ciktisini ve (varsa) ~/.profile ve
~/.bash_profile iceriklerini gonderir misiniz?


*debian:~# cat .bash_profile*
# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!

# Execute .profile if it exists.
if [ -e ~/.profile ]; then
    . ~/.profile
fi

# Execute .bashrc if it exists.
if [ -e ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi
# ---- language-env end DON'T MODIFY THIS LINE!


*debian:~# cat .profile*
# ~/.profile: executed by Bourne-compatible login shells.

if [ -f ~/.bashrc ]; then
 . ~/.bashrc
fi

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
export PATH

mesg n
# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
# Set the Turkish locale.
LANG=tr_TR.UTF-8
export LANG

# Follow POSIX for some locale items.
#LC_MESSAGES=C
#LC_TIME=C
#LC_NUMERIC=C
#export LC_MESSAGES
#export LC_TIME
#export LC_NUMERIC

# Charset for MIME headers.
MM_CHARSET=UTF-8
export MM_CHARSET

# Encoding for SGML-DSSSL processing.
SP_ENCODING=UTF-8
export SP_ENCODING

# Set the Turkish locale.
LANG=tr_TR.UTF-8
export LANG

# Setup the console font and keyboard.
KTYPE=q
FONT=ter-916f

if [ "`locale charmap 2>/dev/null`" = "UTF-8" ]; then
    case "$KTYPE" in
        q|Q)      keyb="trqu"  ;;
        f|F)      keyb="trfu"  ;;
        alt|qalt|QALT) keyb="tralt" ;;
        *)       keyb="trqu"  ;;
    esac
    umode="start"
else
    case "$KTYPE" in
        q|Q)      keyb="trq"  ;;
        f|F)      keyb="trf"  ;;
        alt|qalt|QALT) keyb="tralt" ;;
        *)       keyb="trq"  ;;
    esac
    umode="stop"
fi

case `tty` in
    /dev/tty[0-9]*|/dev/vc/*)
        (
        if which consolechars; then
            consolechars -f $FONT -m iso09
        else
            setfont $FONT -m trivial
        fi

        if which loadkeys; then
            # Prepare console mode and setup keyboard.
            if which unicode_${umode}; then
                unicode_${umode}
            fi
            loadkeys $keyb
        fi
        ) >/dev/null 2>&1
        ;;
esac

# ---- language-env end DON'T MODIFY THIS LINE!

*emre@debian:~$ cat .bash_profile*
# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!

# Execute .profile if it exists.
if [ -e ~/.profile ]; then
    . ~/.profile
fi

# Execute .bashrc if it exists.
if [ -e ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi
# ---- language-env end DON'T MODIFY THIS LINE!
*
emre@debian:~$ cat .profile*
# ---- language-env DON'T MODIFY THIS LINE!
# Set the Turkish locale.
LANG=tr_TR.UTF-8
export LANG

# Follow POSIX for some locale items.
#LC_MESSAGES=C
#LC_TIME=C
#LC_NUMERIC=C
#export LC_MESSAGES
#export LC_TIME
#export LC_NUMERIC

# Charset for MIME headers.
MM_CHARSET=UTF-8
export MM_CHARSET

# Encoding for SGML-DSSSL processing.
SP_ENCODING=UTF-8
export SP_ENCODING

# ---- language-env end DON'T MODIFY THIS LINE!
*
emre@debian:~$ cat /etc/profile*
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/usr/java/bin"

if [ "$PS1" ]; then
 if [ "$BASH" ]; then
  PS1='\u@\h:\w\$ '
 else
  if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
   PS1='# '
  else
   PS1='$ '
  fi
 fi
fi
JAVA_HOME=/usr/java
export JAVAHOME PATH

umask 022
emre@debian:~$konsolda tr karakter basarken bir sorun yaşamıyorum fakat
ls e komutunu verdiğimde
Böyle bir dosya ya da dizin yok yerine No such file or directory hatasını alıyorum. GDM den de dil ayarları olarak system default seçili bu arada gdm de ingilizce açılıyor.

GDM'de oturum tipi nedir? Debian/Gnome/Xsession? Oturum tipini Debian
yaptiginizda ne oluyor?Oturum tipi gnome debian yaptığımda da bişi değişmedi.

ilgili dosyaların içerikleri şöyle ne yapmam lazım ?

emre@debian:~$ cat /etc/environment
LANG=tr_TR.UTF-8
emre@debian:~$ cat /etc/locale.gen
tr_TR.UTF-8 UTF-8

tr_TR ISO-8859-9

Asagidaki komutlar ne diyor?

  validlocale tr_TR
  validlocale tr_TR.UTF-8

debian:/home/emre# validlocale tr_TR
locale 'tr_TR' valid and available
debian:/home/emre# validlocale tr_TR.UTF-8
locale 'tr_TR.UTF-8' valid and available


begin:vcard
fn;quoted-printable:Emre Kad=C4=B1o=C4=9Flu
n;quoted-printable:Kad=C4=B1o=C4=9Flu;Emre 
email;internet:kadiogluemre@gmail.com
note;quoted-printable:Emre Kad=C4=B1o=C4=9Flu TM =
	=0D=0A=
	Bir Markad=C4=B1r, Her Hakk=C4=B1 Sakl=C4=B1d=C4=B1r. 
version:2.1
end:vcard


Reply to: