[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

qmail scanner - son durumserdar beyin kullandigi qmail betigini denedim, icinde "ulimit -v 65536"
komutu var yine "Server replied: 451 qq temporary problem (#4.3.0)"
hatasini aldim. 1 yeri mi altadim yada 1 seyi mi unutuyorum cozemedim
simdilik ama sanki qmail scanneri kullanmadan once hersey normal calisiyor
gibiydi. su an serdar bey'in duzenledigi betik calisiyor ve "ps aux | grep
tcpserver" ciktim buradadir.

fb:/etc/init.d# ps aux | grep tcpserver
vpopmail 21519 0.0 0.3 2244 696 pts/0  S  23:47  0:00
/usr/bin/tcpserver -R -H -l 0 -u 1003 -g 100 -x /etc/tcp.smtp.cdb 0 smtp
/usr/sbin/qmail-smtpd fb.name.tr.localdomain /home/vpopmail/bin/vchkpw
/bin/true
vpopmail 21527 0.0 0.3 2244 696 pts/0  S  23:47  0:00
/usr/bin/tcpserver -R -H -u 1003 -g 100 0 pop-3 /usr/sbin/qmail-popup
fb.name.tr.localdomain /home/vpopmail/bin/vchkpw /usr/sbin/qmail-pop3d
Maildir
root   21549 0.0 0.2 1860 580 pts/0  S+  23:47  0:00 grep
tcpserver
fb:/etc/init.d#

tesekkurler iyi calismalar
baybars

Original Message:
-----------------
From: Serdar Aytekin serdar-linux@eximinter.com
Date: Mon, 15 Nov 2004 11:29:22 +0200 (EET)
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Subject: Re: qmail scanner


Merhaba,

> Requested action aborted: error in processing
> Server replied: 451 qq temporary problem (#4.3.0)

Bu sorunu asabilmek icin "ulimit -v 65536" komutunu deneyin, hatta qmail
betiginde de bu degeri belirtin.

> 1kac sey okumustum bununla ilgili qmail-scanner-queue.pl nin izinlerini
> yanlis yaptigimdan kaynaklanan 1 sey mi bu? makalenizde yazdiginiz gibi
> qmail betigini gerektigi gibi duzenledim fakat qmail'i restart ettigimde
>
> fb:/usr/local/src/qmail-scanner-1.24# /etc/init.d/qmail restart
> Stopping mail-transfer agent: qmail.
> Starting mail-transfer agent: qmail.
> fb:/usr/local/src/qmail-scanner-1.24# tcpserver: fatal: unable to bind:
> address already used

Buradaki hatanin sebebi ile yukaridaki "451 qq temporary problem"
hatasinin nedenleri farkli.

Once soyle bir deneyin,

# /etc/init.d/qmail stop
# killall tcpserver
# /etc/init.d/qmail start

sorun halen devam ederse, belgede benim daha once bir cok makinede
sorunsuzca calistirdigim bir betik var, onunla bir deneyin.

Bu tur problemlerin birden cok sebepleri olabilecegi icin netseyler
soylemek zor.

# ps aux |grep tcpserver

ile tcpserver'in kim tarafindan kullanildigina da bakmak lazim.

Bu tarz sistemler ilk kurulumda biraz ugrastirir ama kurulduktan sonra
hemen hemen hicbir sorun olmadan senelerde calisabilir.

Umarim faydali olur.

Serdar Aytekin


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


--------------------------------------------------------------------
mail2web - Check your email from the web at
http://mail2web.com/ .
Reply to: