[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

okilgi alaka için saolun. verdiðiniz adreslere bakacam ve çözüm yollarýný deyecem. debianý kaldýrmýþtým þimdi tekrar kurucam. bu sefer üstesinden gelicem umarým bakacaz artýk :)


Do you Yahoo!?
Check out the new Yahoo! Front Page. www.yahoo.com
Reply to: