[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-tr.org  Sitede bir de özellikle Türk Debian kullanıcılarını
ilgilendirebilecek bağlantılar sayfası olursa güzel olur. Örneğin

  - Bu haberleşme listesinin ana Debian sitesindeki arşiv ve üye olma
   sayfasına bağlantı

  - Türkçe yerelleştirme projesi sayfasına bağlantı

  - Debian'ın ana sayfasının Türkçe haline bağlantı (GNU'nunkine de)

  - Her ne kadar Debian'a özgü olmasa da bazı programların
   Türkçeleştirilmesiyle ilgili sayfalara bağlantılar
   (http://mozilla.linux-sevenler.org/ vs.)

  - Türkçe "önemli" haber ya da GNU/linux sitelerine bağlantılar

  - ...

  Eminim aklınıza pek çok başka sayfa gelecektir. Herhalde Türkiye'deki
debian yansılarının listesi de sitede yer almalı. Belki bunlar da
bağlantılar arasına girebilir.

   Selim T. ErdoğanReply to: