[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge gdm mouse sorunuMalesef işe yaramıyor. /dev/psaux (PS/2 ve
ImPS/2) ve /dev/input/mice (PS/2  ve ImPS/2)
seçenekleri ile denedim ama mouse u
tanımıyor. bu yüzden de sistemi kilitliyor. 

 --- Serdar Aytekin <serdar-linux@eximinter.com>
wrote: 
> Merhaba,
> 
> dpkg-reconfigure xserver-xfree86
> 
> komutu ile xwindows ayarlarininizi tekrar
> yapilandirmayi denermisiniz.
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "serbulent unsal" <serbulent_u@yahoo.com>
> To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
> Sent: Monday, August 16, 2004 12:56 PM
> Subject: Sarge gdm mouse sorunu
> 
> 
> > Merhaba,
> >
> >  Debian-Installer release candidate 1 ile
> >  kurdu&#287;um  Sarge kurulumu sorunsuz
> > tamamlad&#305;ktan sonra
> >  aç&#305;l&#305;&#351;ta bütün a&#351;amalar&#305;
> > geçtikten sonra gdm ba&#351;l&#305;yor gdm
> > ekran&#305;  görünüp kayboluyor, siyah ekran
> geliyor
> > ve sistem  kilitleniyor.
> >
> >  gdm logundan gördü&#287;üm kadar&#305;yla problem
> > mouse dan kaynakl&#305; gibi bu problemi
> nas&#305;l
> > çözerim ?
> >
> > &#304;yi çal&#305;&#351;malar.
> 
> 
>(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/psaux
> 	No such device.
> (EE) Configured Mouse: cannot open input device
> (EE) PreInit failed for input device "Configured
> Mouse"
> (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device
> /dev/input/mice
> 	No such device.
> (EE) Generic Mouse: cannot open input device
> (EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
> No core pointer
> 
> Fatal server error:
> failed to initialize core devices
> -- 
		
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
http://promotions.yahoo.com/new_mailReply to: