[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge gdm mouse sorunuMerhaba,

dpkg-reconfigure xserver-xfree86

komutu ile xwindows ayarlarininizi tekrar yapilandirmayi denermisiniz.

----- Original Message ----- 
From: "serbulent unsal" <serbulent_u@yahoo.com>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Monday, August 16, 2004 12:56 PM
Subject: Sarge gdm mouse sorunu


> Merhaba,
>
>  Debian-Installer release candidate 1 ile
>  kurdu&#287;um  Sarge kurulumu sorunsuz
> tamamlad&#305;ktan sonra
>  aç&#305;l&#305;&#351;ta bütün a&#351;amalar&#305;
> geçtikten sonra gdm ba&#351;l&#305;yor gdm
> ekran&#305;  görünüp kayboluyor, siyah ekran geliyor
> ve sistem  kilitleniyor.
>
>  gdm logundan gördü&#287;üm kadar&#305;yla problem
> mouse dan kaynakl&#305; gibi bu problemi nas&#305;l
> çözerim ?
>
> &#304;yi çal&#305;&#351;malar.Reply to: