[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge gdm mouse sorunuMerhaba,

Root olarak;

echo -e 'mousedev\npsmouse' >> /etc/modules
modprobe mousedev
modprobe psmouse

komutlarini isletip tekrar deneyiniz.

dpkg-reconfigure xserver-xfree86 komutu ile de yapilandirmanizin duzgun
olduguna emin olunuz.

----- Original Message ----- 
From: "serbulent unsal" <serbulent_u@yahoo.com>
To: "Serdar Aytekin" <serdar-linux@eximinter.com>
Cc: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Monday, August 16, 2004 3:34 PM
Subject: Re: Sarge gdm mouse sorunu


> Malesef i&#351;e yaram&#305;yor. /dev/psaux (PS/2 ve
> ImPS/2) ve /dev/input/mice (PS/2  ve ImPS/2)
> seçenekleri ile denedim ama mouse u
> tan&#305;m&#305;yor. bu yüzden de sistemi kilitliyor.
>
>  --- Serdar Aytekin <serdar-linux@eximinter.com>
> wrote:
> > Merhaba,
> >
> > dpkg-reconfigure xserver-xfree86
> >
> > komutu ile xwindows ayarlarininizi tekrar
> > yapilandirmayi denermisiniz.
> >
> > ----- Original Message ----- 
> > From: "serbulent unsal" <serbulent_u@yahoo.com>
> > To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
> > Sent: Monday, August 16, 2004 12:56 PM
> > Subject: Sarge gdm mouse sorunu
> >
> >
> > > Merhaba,
> > >
> > >  Debian-Installer release candidate 1 ile
> > >  kurdu&#287;um  Sarge kurulumu sorunsuz
> > > tamamlad&#305;ktan sonra
> > >  aç&#305;l&#305;&#351;ta bütün a&#351;amalar&#305;
> > > geçtikten sonra gdm ba&#351;l&#305;yor gdm
> > > ekran&#305;  görünüp kayboluyor, siyah ekran
> > geliyor
> > > ve sistem  kilitleniyor.
> > >
> > >  gdm logundan gördü&#287;üm kadar&#305;yla problem
> > > mouse dan kaynakl&#305; gibi bu problemi
> > nas&#305;l
> > > çözerim ?
> > >
> > > &#304;yi çal&#305;&#351;malar.
> >
> >
> >(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/psaux
> > No such device.
> > (EE) Configured Mouse: cannot open input device
> > (EE) PreInit failed for input device "Configured
> > Mouse"
> > (EE) xf86OpenSerial: Cannot open device
> > /dev/input/mice
> > No such device.
> > (EE) Generic Mouse: cannot open input device
> > (EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
> > No core pointer
> >
> > Fatal server error:
> > failed to initialize core devicesReply to: