[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Rv: Re: Debian Paket YapSelamlar,
Paketleyeceğim uygulama zaten binary halinde,
rules içindeki make parametrelerini kaldırmıştım (#)

prerm, postinst gibi konrtoller yapmıyorum.
#debian.tr irc kanalındaki tarzeau, /usr/local'ın paketleme için
kullanılamayacağını (debian policy) söyledi.
bundan birşey olabilir mi acaba ?


tüm klasörü gönderiyorum

dpkg-buildpackage yapınca oluşan deb paketinden hatayı kontrol edebilirsiniz

http://www.sonsuzdongu.com/dosyalar/lale-2.30-debian.tar.bz2

teşekkürler

---------  Orjinal mesaj --------
Kimden: Halil Demirezen <halild@bilmuh.ege.edu.tr>
Kime: Osman Yuksel <yuxel@sonsuzdongu.com>
CC: debian-user-turkish@lists.debian.org
Konu: Re: Debian Paket Yap
Tarih: 02-08-04 09:19

> Paketing debian/ dizinini gonderebilir misin?
> prerm postrm scriptleri kullaniyor musun?
>
> Iyi calismalar.
>
>
>
> On Mon, Aug 02, 2004 at 11:48:07AM -0000, Osman Yuksel wrote:
> &gt; Selamlar,
> &gt; bir paket yapmaya §al±yorum
> &gt; bunun i§in /usr/local/share/paketim gibi bir klas¶r¼ kullanmam laz±m
> &gt; paket yap±m±nda debian/dirs i§ine
> &gt; &quot;usr/local/share/paketim&quot; i ekliyorum
> &gt; buraya kadar her?ey normal, paket d¼zg¼n kuruluyor §al±yor
> &gt; ancak paketi kald±rmak istedi?imde apt-get remove ¶yle bir uyar±
veriyor
> &gt;
> &gt;
> &gt; dpkg - warning: while removing bla, directory `/usr/local/share' not
empty
> &gt; so not removed.
> &gt;
> &gt;
> &gt; burda garip olan /usr/local/share'i kald±rmaya §al?mas±
> &gt; ben /usr/local/share'i de?il /usr/local/share/paketim'i kald±rmas±n±
> &gt; istiyorum.
> &gt; yanl? yapt±m bir?ey mi var acaba ?
> &gt;
> &gt; te?ekk¼rler...
> &gt;
> &gt;
> &gt; --
> &gt; To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> &gt; with a subject of &quot;unsubscribe&quot;. Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: